Blog: Nederland Circulaire Hotspot: Wie is er (nog) niét mee bezig?

In de Week van de Circulaire Economie verwacht je natuurlijk ook niet anders: De evenementen, rapporten, plannen en initiatieven zijn overal om ons heen. Maar komt dat alleen door die “week”? We begonnen 2016 natuurlijk met de discussie rond het ‘Closing the Loop’-actieplan van EU-commissaris Frans Timmermans. Is het beter, concreter, ambitieus of te vrijblijvend? Feit is, dat Europa zowel met langlopende commissieprogramma’s als de Horizon2020 innovatiesubsidies fors inzet op verdere ontwikkeling van circulaire economie en resource efficiency.

Ook tijdens het World Economic Forum in Davos afgelopen weekend, stonden verschillende thema’s uit de circulaire economie weer prominent op de agenda’s van de wereldleiders en multinationals en vielen 3 Nederlandse bedrijven in de  prijzen.

Voor Nederland zal het EU-voorzitterschap tijdens de eerste helft van 2016 een belangrijke kans zijn om Nederland nog eens nadrukkelijk als Circulaire Hotspot te positioneren, zoals medio 2015 door 25 bedrijven en organisaties werd afgetrapt.

En vooral decentraal zien we vele gemeenten, regio’s en provincies een weg zoeken om concreet invulling te geven aan de circulaire ambities die in alle college- en coalitieakkoorden zijn geschreven. De ministeries van I&M, EZ en BZK ondersteunen hierbij op verschillende thema’s en sectoren met een groot aantal Green Deals, sectorprogramma’s en de ontwikkeling van tools om via de verschillende VANG (Van Afval naar Grondstof)-programma’s juist ook decentraal te ondersteunen bij de daadwerkelijke implementatie van de circulaire economie.

We zitten in Nederland dus niet stil – maar dat kan ook niet! Hoewel we op dit thema weliswaar een voorsprong hebben, met de Nederlandse achtergrond in afvalverwerking, recycling en innovatie, zien we – zowel in Europa als wereldwijd – een grote verscheidenheid en versnelling in innovaties en ontwikkelingen rond de verschillende thema’s van de circulaire economie. Zo zien we in Engeland brede maatschappelijke aandacht voor resource efficiency, stimuleert Frankrijk effectief het ‘binnen de grenzen houden’ van waardevolle grondstoffen, komen er uit België interessante innovaties op materiaalgebied en kunnen we uit de Verenigde Staten en Duitsland belangrijke lessen leren rond remanufacturing.

Voor Nederland dus de uitdaging om zich als Circulaire Hotspot te positioneren, niet alleen deze week, niet alleen tijdens het voorzitterschap en niet alleen nationaal. Die circulaire economie brengen we immers in de praktijk op lokale en regionale schaal, met specifieke oplossingen voor specifieke sectoren, slimme innovaties bij bedrijven en met ambitieuze startups, businessmodellen en samenwerkingsvormen.

Met Cirkellab zoeken we daarom juist die regionale specialisaties, nieuwe (technische) mogelijkheden en alternatieve businessmodellen en samenwerkingen. Met veel communicatie, evenementen,  nieuwe onderzoeken en nieuwe projecten wordt ook voor ons 2016 hét jaar van doorpakken:

  • 29 januari, met Open Lab Cirkelstad, gaan we samen met bouw- en sociale partners werken aan een ‘Stad zonder afval en zonder uitval’
  • 12 februari presenteren we samen met uiteenlopende Dordtse bedrijven ‘Economische kansen in een Circulaire Economie voor Dordrecht’, met een flink aantal projecten waarin bedrijven die kansen ook daadwerkelijk gaan oppakken
  • Eind maart richten we met de Drechtsteden de schijnwerpers op de ‘Circulaire Kansen in de Maritieme Topregio’ – waar kan onze maritieme sector de kansen pakken en haar koploperspositie behouden in de transitie naar een circulaire economie?

Naast diverse projecten met concrete materiaalstromen, innovaties en kennissessies die we nóg niet kunnen vertellen, zullen we ons in 2016 in elk geval sterk gaan maken om in méér regionale economieën de circulaire economie te gaan versnellen. We gaan de concrete businesskansen bréder verspreiden en uitnutten en versterken hiermee de toekomstbestendigheid van bedrijven, werkgelegenheid en een duurzamere omgang met grondstoffen en materialen.

Waar in 2015 de circulaire economie in het teken stond van aanjagen, uitleggen en enthousiasmeren, zullen we in 2016 de slag gaan maken naar wáármaken. Met gerichte kansen en innovaties in specifieke sectoren. In Dordrecht gaan we in elk geval aan de slag met de kansen in de zorg, met innovatieve afvallogistiek en biobased disposables, remanufacturing bij diverse toeleveranciers in de maakindustrie en slimme retourlogistiek waar recyclaars en transporteurs elkaars vinden in optimale benutting van de capaciteit. Met de Drechtsteden focussen we juist weer op de Maritieme Topregio, waar een circulaire aanpak integraal onderdeel wordt van de strategie om met innovatie, efficiency en duurzaamheid koploper te zijn én blijven in een snel veranderende wereld. En met Cirkelstad gaan we aan de slag om de bouw- en sloopsector circulair en inclusief te maken.

Dat kunnen we niet alléén! We blijven jullie informeren, uitnodigen en betrekken via Open Labs, evenementen, blogs en onze nieuwsbrieven.

Klik hier voor alle blogs van Cirkellab. Zelf circulaire suggesties, vraagstukken of innovaties die als ‘voedingsbodem’ kunnen dienen voor een toekomstige blog, neem dan contact op via info@cirkellab.nl voor de mogelijkheden. Wil je onze blogs en nieuwsbrieven voortaan via de mail ontvangen, schrijf je dan hiervoor in via www.cirkellab.nl.