Meer Circulaire Economie in de Hoeksche Waard: Samenwerking bedrijventerrein, bouw en houtketen

In de Hoeksche Waard is Cirkellab – in samenwerking met o.a. de Gemeente, Omgevingsdienst en Ondernemersvereniging – hard bezig met een project om Circulariteit en Samenwerking verder te brengen. In dit kader heeft onderzoeksbureau Metabolic een inventarisatie gemaakt van grondstofstromen, heeft Cirkellab een groot aantal gesprekken gevoerd met ondernemers en instellingen in de Hoeksche Waard en heeft de gemeente een plan gelanceerd rond ‘Circulaire Ambachtscentra’.

Om direct met de drie meest kansrijke richtingen – bedrijventerrein, bouw en houtketen – aan de slag te gaan zijn begin oktober innovatietafels georganiseerd. In het inspirerende kantoor van RoosRos architecten in Oud-Beijerland kwamen ruim 30 ondernemers en vertegenwoordigers uit de Hoeksche Waards bij elkaar om de uitdagingen, kansen en samenwerkingsmogelijkheden te bespreken.

Wethouder Paul Boogaard inspireerde de aanwezige ondernemers met een oproep om gezamenlijk een voortrekkersrol te pakken in de circulaire economie en aan nieuwe businessmodellen te werken: “De gemeente wil naast de ondernemers staan, een voortrekkersrol pakken om de circulaire economie aan te jagen en verder te helpen”.


Circulaire Samenwerking Bedrijventerrein De Bosschen
De vraag die aan deze tafel centraal stond was: Hoe kunnen we met elkaar op het bedrijventerrein De Bosschen door samenwerking méér realiseren op gebied van circulariteit en verduurzaming van panden en activiteiten? Bijvoorbeeld door uitwisseling (van kennis, ervaringen, materialen, mensen, ruimte) of deeleconomie, ontzorging, dienstverlening en/of organisatievorming. Ook samenwerking met nabijgelegen bedrijventerrein Hoogerwerf, de behoefte aan een ‘grondstoffenrotonde’ en mogelijke verbindingen met het nieuwe Circulaire Ambachtscentra kwamen aan de orde om verder met elkaar uit te werken.

Circulaire Bouw-aanpak
Hier werd besproken hoe we met elkaar in de Hoeksche Waard door samenwerking méér kunnen realiseren op gebied van circulariteit en verduurzaming van bouw- en sloopactiviteiten? Naast het uitwisselen van ervaringen en kansen om méér, duurzamer en hoogwaardiger gebruik te maken van sloop- en restmaterialen, werden enkele concrete behoeftes benoemd die gezamenlijk gevoeld worden: ruimte voor opslag en bewerking van (her te gebruiken) materialen en producten en meer en beter inzicht in beschikbaarheid en context van wat er vrijkomt. Bijvoorbeeld met een digitale ‘marktplaats’ om elkaar sneller te vinden op specifieke projecten en mogelijkheden. De behoefte om in veel éérder stadium met elkaar om tafel te gaan, qua circulaire mogelijkheden en ander opdrachtgeverschap, aanbestedings-formulering en het opzetten van lokale ketens.

Hoeksche Houtketen
En de derde tafel ging aan de slag met circulaire samenwerking in de houtketen. Hoogwaardiger gebruik van gerooide bomen, hergebruik van hout uit verpakkingen en productieprocessen en/of hout als alternatief (duurzaam) materiaal in andere toepassingen. Van Hoeksche meubels tot slimmer houtgebruik bij oeverbeschoeiing en nieuwe, circulaire aanbestedingsvragen van gemeenten uit de omgeving. Ook hier lijkt een verbinding met de Circulaire Ambachtscentra en samenwerking met sociaal werk heel kansrijk.

Cirkellab zal samen met de gemeente de opbrengst bij elkaar brengen en – samen met betrokkenen ondernemers – de meest kansrijke vervolgstappen uitwerken om ‘meer circulaire economie in de Hoeksche Waard’ ook direct in de praktijk te brengen.

Ondernemers die willen aansluiten bij bovenstaande (of andere) circulaire initiatieven in de Hoeksche Waard, worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met Monique van Lent van de gemeente Hoeksche Waard via monique.vanlent@gemeentehw.nl en 088-6471598.