Masterclasses Circle’s Quest: Van kansen naar oplossingen in de circulaire economie

,

Ook wel eens afgevraagd hoe je organisatie of stad er over 20 jaar uitziet in een snel veranderde wereld? Hoe je product of dienst ‘van morgen’ er uit komt te zien? Hoe je in kan zetten op nieuwe business modellen en markten, risico’s rond grondstoffenafhankelijkheid kunt verminderen, waarde kunt creëren uit materiaalstromen en concreet invulling geeft aan duurzame doelstellingen? Cirkellab biedt – i.s.m. met dé experts van vandaag – uitkomst op deze vragen in een zestal masterclasses circulaire economie.

Voor bedrijven en gemeenten die nieuwe deuren willen openen!
De circulaire economie belooft dat er enorme kansen liggen voor economische groei. Steeds meer voorbeelden tonen realisatie van winst, kostenreductie én vermindering van de ecologische footprint. Afval krijgt restwaarde, ‘een tweede leven’ opent nieuwe markten, steden opereren ‘slim’ rond efficiënt materiaalgebruik, nieuwe business modellen geven een andere kijk op de product- en diensteconomie en nieuwe technologie zet productieketens op z’n kop. Redenen om aan de slag te gaan met circulaire economie zijn dan ook divers: van financieel, strategisch tot aan maatschappelijk. Wat de reden ook is, hoe verzilver je die genoemde kansen in strategie, beleid, bedrijfsvoering en communicatie? Daar gaat u onder persoonlijke begeleiding in deze reeks concreet mee aan de slag!

Voor wie?
De Masterclasses Circle’s Quest zijn bedoeld voor zowel bedrijfsleven als gemeenten. Niet zomaar is gekozen voor beide doelgroepen. Wij zijn ervan overtuigd dat zij leren van elkaars inzichten, expertises en achtergronden. De uitdagingen van een circulaire economie raakt immers iedereen: zowel in productie, assemblage, revisie als inkoop, gebruik en onderhoudsfase komen de impact van materiaalgebruik, hergebruik, afval en nieuwe product/dienstmodellen aan de orde. Bovendien maakt de toekomstbestendigheid van lokale bedrijven de toekomstbestendigheid van een stad!

Deze reeks is voor bedrijven interessant voor medewerkers vanuit in- en verkoop, directie, innovatie, R&D, productmanagement, design, MVO en cliëntsupport. Voor gemeenten zijn de beleidsterreinen economie, stadsontwikkeling- en beheer (o.a. stedenbouwkundigen en planologen), duurzaamheid en inkoop passend. Uiteraard staat de bereidheid tot persoonlijke én organisatieontwikkeling voorop!

Aanpak
Iedere masterclass wordt ingevuld met een theoretisch kader, inspiratie vanuit best practices, praktische handvatten en concretisering naar de eigen organisatie. De insteek van het programma is interactief, uitdagend én pragmatisch. N.a.v. deze reeks heeft u de juiste tools in handen om concrete stappen te zetten om circulaire economie te integreren binnen uw organisatie. De masterclasses worden georganiseerd onder leiding van Cirkellab i.s.m. onze partners Metabolic, NEVI, Buro Hapklaar, Better Future Factory, Rainbow Connection, Royal HaskoningDHV en Koninklijke Kemper en Van Twist. Ook buiten de sessies om, kunnen deelnemers gebruik maken van inhoudelijke ondersteuning. De groep bestaat uit maximaal 20 deelnemers.

logos

Programma
20/9 Circulaire economie, systeemdenken en ketensamenwerking
Mark van der Graaf, Cirkellab & Gerard Roemers, Metabolic

 • Introductie circulaire economie aan de hand van het ‘vlindermodel’ van de Ellen MacArthur Foundation waarin de technische en de biologische cyclus stap voor stap worden behandeld
 • Bespreking principes circulaire economie zoals systeemdenken en ketensamenwerking. Wat kan dit voor uw organisatie opleveren en hoe pas je dit toe?
 • Hoe ‘lineair’ of ‘circulair’ is uw product? In dit onderdeel gaan we slim slopen en demonteren van bestaande producten om ‘hands-on’ ons huidige economische systeem te ervaren.
 • Met Gerard Roemers van Metabolic – expert op het gebied van stedelijk metabolisme – worden deelnemers vervolgens meegenomen in de circulaire stad. “Die ontwerp je niet, maar laat je ontstaan.” Maar hoe creëer je de ideale voedingsbodem voor de circulaire stad? En hoe ziet een circulaire stad er in de praktijk uit?

27/9 Bedrijfsvoering, grondstoffenbeheer en afvalmanagement
Jan-Willem Kanters, Cirkellab & Jan-Paul Kimmel, Rainbow Connection

 • Presentatie ‘hoe meer waarde te halen uit materiaalstromen binnen je organisatie’. Van afvalscheiding naar grondstoffenbeheer!
 • De diepte in met de Levenscyclusanalyse (LCA) – een analyse van de hele levenscyclus van een product – om effectiviteit van verschillende keuzes te vergelijken
 • Inspiratie en succesvoorbeelden uit de praktijk, met Jan-Paul Kimmel in uiteenlopende branches en ketensamenwerkingen
 • Identificatie van uitdagingen en kansen binnen de eigen organisatie. Waar loop je in de praktijk tegenaan en hoe kun je bottlenecks tackelen? Zijn er businesscases te realiseren met materiaalstromen binnen je bedrijf?

4/10 Hergebruik, reparatie, remanufacturing en recycling
Jan-Willem Kanters, Cirkellab & Jeroen Eeuwijk, Koninklijke Kemper en Van Twist

 • Verkenning hoe je als bedrijf meer in kunt zetten op diensten. Waardebehoud via hergebruik biedt enorme kansen voor reparatie, onderhoud, remanufacturing, refitting en refurbushing!
 • Steeds meer bedrijven maken (primair of secundair) business van remanufacturing, met nieuwe proposities op nieuwe markten. Wat kunnen we daarvan meenemen voor de eigen organisatie en branche?
 • Praktijkvoorbeeld met Kemper en Van Twist: Met 175 jaar ervaring in aggregaten, diesel- en gasmotoren, zit remanufacturing hen “in de genen” en bieden de ontwikkelingen in de circulaire economie ook voor hén nieuwe inzichten, kansen en uitdagingen!
 • Vertaling naar de eigen organisatie: waar liggen de grootste kansen? En hoe kun je daarin efficiënt samenwerken met producent, revisiebedrijf, groothandel of gebruiker?

11/10 Smart redesign & innovatie
Thirza Monster, Cirkellab, Casper van der Meer, Better Future Factory & Martijn Bosman, Bureau HapKlaar

 • Introductie bestaande relevante ontwerpdisciplines zoals biomimicry en industrial ecology en circulaire ontwerpstrategieën
 • Inspiratie opdoen vanuit concrete casus Better Future Factory: Hoe past dit innovatieve ontwerp- en ingenieursbureau en internationaal koploper op het gebied van herverwerking van kunststoffen, circulaire ontwerpprincipes toe? En wat kunnen organisaties hier zelf mee?
 • In de praktijk brengen van service design door Buro Hapklaar: Hoe ontwerp je processen aan de hand van service design tools in de organisatie om je product en/of dienst circulair te maken? Aan de slag met het ontwerpen van je eigen circulaire customer journey!

25/10 Nieuwe business modellen
Jeroen Put, Cirkellab & Bas Mentink, Royal HaskoningDHV

 • Kennismaking met circulaire business modellen; voorbeelden uit de praktijk, de specifieke kenmerken, kansen en valkuilen
 • Inspiratie opdoen vanuit de business modellen die de deelnemers gebruiken in hun eigen bedrijf of organisatie en hoe die zich tot elkaar verhouden
 • Aan de slag m.b.v. het Business Model Canvas en circulaire implementaties daarvan. Welk circulair business model biedt kansen voor de eigen organisatie en hoe krijgt deze invulling? En wellicht nog belangrijker, hoe je dit in je eigen omgeving een succesvol vervolg kan geven bijvoorbeeld door samen te werken rond circulair inkopen.

1/11 Circulair inkopen en aanbesteden
Mark van der Graaf, Cirkellab & Björn Smeets, NEVI

 • Presentatie wat circulair inkopen u kan brengen en hoe uw organisatie in circulair inkopen kan ‘groeien’
 • Analyse van de invloed van circulair inkopen op inrichting van je inkoopproces, contractmanagement, budget modellen en inkooporganisatie met de praktijkervaringen van Björn Smeets bij Dura Vermeer en NEVI
 • Hoe maak je als organisatie de stap van kostprijs-inkopen via total-cost-inkopen en waarde-inkopen naar circulair (lifecycle) inkopen?
 • Aan de slag met een concreet stappenplan en groeiproces (Maturity modellen) rond opdrachtgeverschap, inkoop, aanbesteden, uitbesteden, ketensamenwerking en asset management

29/11 Terugkomsessie om met elkaar successen, uitdagingen en lessen te delen

Begeleiders
De reeks wordt geleid door Jeroen Put, Jan-Willem Kanters, Mark van der Graaf en Thirza Monster van Cirkellab B.V.. Cirkellab stimuleert, creëert en verbindt in de transitie naar een circulaire, regionale economie. Daarvoor onderzoeken, adviseren, begeleiden en initiëren we businesscases rond grondstoffenefficiency en -hergebruik, duurzame energie én duurzame inzet van mensen.

Partners zijn:
experts

 • Bas  Mentink I Industrieel Ecoloog & Adviseur Duurzaamheid, Royal HaskoningDHV: voortrekker circulaire economie bij Royal HaskoningDHV. Hij werkte onder meer mee aan de circulaire strategievorming voor KPN en Bavaria en de Rabobank Circular Economy Challenge. Hij studeerde bij Royal HaskoningDHV af op een nieuwe methode voor circulaire business model innovatie.
 • Björn Smeets I Manager Landelijke Inkoop, Dura Vermeer Divisie Infra I Voorzitter bestuur, NEVI Kring zuidwest: koppelt inkoop en aanbesteden aan inventiviteit, innovatie, duurzaam waarde toevoegen, digitale ketensamenwerking, MVO, SROI en circulair inkopen.
 • Casper van der Meer I Industrial Design Engineer & Co-founder, Better Future Factory: industrieel ontwerper en ondernemer, gespecialiseerd in circulair doen en denken, tevens gastdocent aan de faculteit bouwkunde TU Delft.
 • Gerard Roemers I Team Leader & Sustainability Consultant, Metabolic: werkt vanuit zijn achtergrond als planoloog en industrieel ecoloog op het snijvlak van stedelijke en regionale ontwikkeling en de circulaire economie.
 • Jan-Paul Kimmel I Rainbow Connection I Bestuurder stichting Recover-E® I Trekker Circulaire Automotive ketensamenwerking CLAUT: heeft jarenlange ervaring als expert, consultant, spreker en initiator van innovatieve ketensamenwerking in o.a. ICT, automotive, chemical leasing, textiel, bouw en recycling sector.
 • Jeroen Eeuwijk I General Manager Sales & Services, Koninklijke Kemper en Van Twist I Bestuurslid BOVAG Revisiebedrijven I Lid onderwijscommissie V.I.V.: dé ervaringsdeskundige in verduurzaming, new business development en verandermanagement binnen de organisatie.
 • Martijn Bosman I Service Designer, Buro Hapklaar I Docent Service Design, Hogeschool van Amsterdam: Als creatief en lateraal denker is hij in staat om organisaties te helpen bij het klantgericht innoveren van hun diensten, producten, communicatie en strategie.

Praktische informatie
Wanneer
De reeks loopt – in 6 wekelijkse modules – van 20 september t/m 1 november (met uitzondering van 18 oktober i.v.m. de schoolvakantie) en een terugkomdag op 29 november. De masterclasses incl. terugkomdag zijn allen op een dinsdag ingepland van 16.15 uur (inloop), 16.30 uur (start) tot 20.30 uur (einde).

Waar
Cirkellab is gevestigd in de Nieuwstraat 12-24 te Dordrecht (in een historisch bedrijfsverzamelgebouw). Vanaf het station Dordrecht is de locatie goed aan te lopen. Mocht u met de auto komen, dan is het handigste te parkeren bij parkeergarage Drievriendenhof (Korte Kolfstraat 235 te Dordrecht).

Tijdsinvestering
Buiten de sessies om, moet u rekening houden met een wekelijkse tijdsbesteding van 2-4 uur gedurende de reeks.

Maaltijd
Wij zorgen voor een vegetarische maaltijd tijdens de masterclasses. Andere dieetwensen kunt u aangeven in het aanmeldingsformulier.

Aanmelding
U kunt zich t/m dinsdag 6 september aanmelden voor de Masterclasses Circle’s Quest via het aanmeldingsformulier. Snelle beslissers (Early Birds) zijn extra voordelig uit en betalen slechts €745,- ex. BTW per persoon (beschikbaar t/m 23 augustus). Reguliere kaarten bedragen €895,- ex. BTW per persoon. Het aantal deelnemers is gelimiteerd tot maximaal 20 deelnemers. Dus meld u snel aan! Wij vertrouwen bij aanmelding op uw komst van de volledige reeks om maximaal rendement uit de masterclasses te halen en onnodige kosten te voorkomen. Bij afmelding na 6 september of het niet verschijnen op een of meerdere sessies, kan er geen deelname geld gerestitueerd worden. Bij onvoldoende animo, behoudt de organisatie het recht om de masterclasses te annuleren.

Meer informatie
Contactpersoon is Jeroen Put, Cirkellab B.V. I jeroen@cirkellab.nl I 06-38299813 I www.cirkellab.nl