Maritieme bedrijven presenteren kansen circulaire economie

Maandag 28 november van 16 uur tot 18 uur wordt het uitgevoerde onderzoek ‘Circulaire Kansen in de Maritieme Topregio’ feestelijk afgesloten met een Pitch & Pledge bijeenkomst. Gastheer is Rabobank Drechtsteden. Rabobank ondersteunt als een van de grootbanken circulaire economie in Nederland.

Wat betekenen Circulaire Kansen voor de Maritieme Topregio? 
Het onderzoek Circulaire Kansen in de Maritieme Topregio – dat Cirkellab heeft uitgevoerd voor De Drechtsteden – heeft geresulteerd in een ‘kaart’ van kansrijke initiatieven en innovaties voor de maritieme sector in de regio. Hierin wordt de verbinding gelegd tussen de sterke en dominante maritieme subsectoren in de economie van de Drechtsteden én de kansen en uitdagingen die de transitie naar een circulaire economie met zich meebrengt.

In de binnenvaart ligt er bijvoorbeeld een kans om meer waarde te halen uit schepen die nu in de vaart zijn, door hergebruik en herbouw. Onderdelen zoals generatorsets van afgeschreven offshore platforms kunnen ergens anders een tweede leven krijgen. In een ontmantelingshub voor pleziervaartuigen ligt een expliciete kans om maximale waarde te halen uit materialen van afgedankte en afgeschreven vaartuigen. Voor de waterbouw ligt er een concrete kans voor een circulair baggerplan met daarin hergebruik van baggerslib voor nieuwe producten.

Innovatieve pitches tijdens afsluitende bijeenkomst!  
Tijdens deze bijeenkomst nemen de portefeuillehouders Anouk van Eekelen en Hans Tanis van De Drechtsteden het rapport symbolisch in ontvangst. Daarnaast worden resultaten van het onderzoek gepresenteerd door Cirkellab en ‘pitchen & pledgen’ uiteenlopende bedrijven uit de maritieme sector welke circulaire kansen zij zien en (gaan) waarmaken. Het onderzoek is slechts hét begin van nog meer kennisuitwisseling, actie, samenwerking en inspiratie rond circulaire, maritieme economie in de regio.

Wilt u meer informatie over de Pitch & Pledge bijeenkomst en/of het onderzoek ‘Circulaire Kansen Maritieme Topregio’? U kunt contact opnemen met Cirkellab via info@cirkellab.nl of 06-38299813.