Inspirerende circulaire innovatietafels Papendrecht

Gemeente Papendrecht, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en Cirkellab werken aan meer circulaire samenwerking in Papendrecht. In dat kader werden eind mei drie innovatietafels georganiseerd rond zonne-energie en duurzame mobiliteit, organische stromen en onderwijskansen in circulaire samenwerking met het bedrijfsleven.

Met twintig deelnemers van verschillende bedrijven en organisaties spraken we plenair over energie en mobiliteit en wisselden we vervolgens in twee deeltafels de concrete kansen uit op gebied van organische reststromen en onderwijs-samenwerking. Steeds meer bedrijven willen actief aan de slag met verduurzaming, maar zoeken nog naar concrete handvatten danwel samenwerking om vernieuwende projecten van de grond te krijgen. Van vergisting van organische stromen, het kweken van oesterzwammen op koffiedik, hergebruik van water tot aan opleidingstrajecten. Verschillende onderwerpen die de komende tijd verdere verdieping en uitwerking krijgen.

Papendrechtse wethouder Pieter Paans van Economie woonde de innovatietafels bij en spoorde de deelnemers aan om vooral door te zetten op (kleine) snel haalbare businesscases. Met 2300 bedrijfsvestigingen in Papendrecht, van klein tot heel groot en verdeeld over alle sectoren, kunnen we gezamenlijk heel veel circulaire impact bereiken.

Na deze bijeenkomst werken we dan ook gezamenlijk verder aan de concretisering van specifieke circulaire businesscases en de verbinding met bedrijven. Als bedrijf gevestigd in Papendrecht en interesse om mee te doen? Neem contact op via info@cirkellab.nl.

Roos Marinissen van OZHZ over dit project en de circulaire kansen bij bedrijven: “In transities zo complex als die naar een circulaire economie, moeten we allemaal ons steentje bijdragen en hebben we elkaar nodig. Door het uitwisselen van kennis vanuit onze verschillende perspectieven en rollen, kun je meer impact hebben.”

[expand title=”Lees het volledige interview met Roos Marinissen”]

Waarom besteedt OZHZ eigenlijk aandacht aan het tot stand brengen van (meer) circulaire economie in deze regio?
De ontwikkeling naar een circulaire economie is een grote opgave waar bedrijven een belangrijke rol in spelen. Als overheid hebben wij hierin ook een rol, die aan het veranderen is van het wat meer traditionele toezichthouden en handhaven naar het al in een vroeg stadium met bedrijven om tafel gaan om te kijken wat er mogelijk is. We weten wat er in de wet staat maar we kennen ook de omgeving goed, bijvoorbeeld ontwikkelingen bij buurbedrijven of op regionaal niveau. Soms kan door het samenbrengen van bedrijven meer mogelijk zijn, of door een bedrijf te attenderen op subsidies die er zijn. Daarnaast hebben wij veel expertises in huis en kunnen daardoor ook integraal kijken naar vraagstukken. Juist bij innovaties bij circulaire economie is dit belangrijk. Hoe kun je dat op een goede en veilige manier mogelijk maken?

Wat zie jij als de meerwaarde van samenwerking op deze wijze met ook de gemeente Papendrecht en Cirkellab?
In transities zo complex als die naar een circulaire economie, moeten we allemaal ons steentje bijdragen en hebben we elkaar nodig. Door het uitwisselen van kennis vanuit onze verschillende perspectieven en rollen, kun je meer impact hebben. We zijn blij dat de gemeente Papendrecht met dit project wil investeren in deze samenwerking en ons heeft gevraagd dit samen op te pakken, we versterken elkaar!

Wat hoop jij dat dit traject op gaat leveren?
Ik hoop op veel positieve impact: dat bedrijven geïnspireerd worden om met circulaire economie aan de slag te gaan en concrete stappen gaan zetten. Daarnaast hoop ik dat bedrijven elkaar steeds meer weten te vinden om vraagstukken met elkaar te delen en op te pakken.

Zie jij nog meer kansen in de regio, bij andere gemeenten en bedrijventerreinen om ook die samenwerking tot stand te brengen, om – met elkaar – meer circulaire economie te creëren?
Ik merk dat bedrijven in de regio steeds meer nadenken over samenwerken met elkaar op verschillende vlakken en zich organiseren. Daarnaast bevinden we ons in een regio met veel industriële bedrijvigheid die openstaat voor innovatie en ontwikkeling (zoals bijvoorbeeld op het vlak van waterstof), met gemeenten en een provincie die hier ook een sterke circulaire ambitie op hebben. Laten we elkaar inspireren en in beweging brengen!

[/expand]