Innoveren leeft binnen Waterschap Hollandse Delta; van bouwen met bagger, een digitafel, een app voor agrariërs tot aan een plug & play waterkrachtbox!

,

De afgelopen paar maanden heeft Cirkellab een traject binnen Waterschap Hollandse Delta (WSHD) uitgevoerd om innovatie aan te jagen: 3 innovatietracks, vele gesprekken en een ‘pitch & pledge’-bijeenkomst waarbij meer dan 65 collega’s betrokken waren. Het traject heeft onder andere geresulteerd in 10 vernieuwende ideeën waarmee het werk van het waterschap net iets mooier, leuker en efficiënter wordt!

Pitch & Pledge
Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het waterschap presenteerden verschillende medewerkers hun plan voor de jury. Zo is er het idee ontstaan om bagger in te zetten als oeverbeschoeiing, bermmaaisel om te vormen als bodemverbeteraar voor agrarische gronden, met een aquadrone efficiënt en een variëteit aan metingen te verrichten, een flexibele box aan te schaffen om met waterkracht duurzame energie op te wekken en verschillende digitale middelen in te zetten om informatievoorziening richting medewerkers, burgers en agrariërs te optimaliseren.

Naast de genoemde plannen, is er door Cirkellab een ‘Roadmap Innovatie’ opgeleverd om in 2018 en verder innovatie structureel een plek te geven binnen de activiteiten van WSHD. Deze Roadmap geeft een goed beeld van wat innovatie is, hoe het past binnen WSHD, waarom je überhaupt zou innoveren als organisatie en hoe je dat dan organiseert, faciliteert en stimuleert.

Meer informatie via info@cirkellab.nl.