Innovatietafels jagen circulaire samenwerking en hergebruik op bedrijventerrein Oosteind aan

Na een succesvolle ‘rondetafel’ voor bedrijven op bedrijventerrein Oosteind houdt Cirkellab vanaf september drie nieuwe Innovatietafels. Tijdens de bijeenkomsten werken deelnemende bedrijven met elkaar aan circulaire businesscases bijvoorbeeld door hergebruik van producten en grondstoffen, uitwisseling van energie, water, rest- en afvalstromen en delen van kennis, materieel en ruimtes.

Een bekend voorbeeld van circulaire samenwerking is bedrijvenpark Kalundborg in Denemarken waar meer dan dertig stromen van water, energie en andere bijproducten tussen bedrijven worden uitgewisseld. Deze ondervinden daar zowel economische als ecologische voordelen van. Ook Papendrecht gelooft in de kansen voor zulke vormen van circulaire samenwerking. De gemeente wil die kansen daarom in beeld brengen en vertalen naar concrete maatregelen om toekomstbestendige economische bedrijvigheid in Papendrecht te bevorderen. Om dit te bereiken voert Cirkellab in opdracht van de gemeente en in samenwerking met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid het project ‘optimaliseren grondstoffenkringloop op bedrijventerrein Oosteind’ uit.

Innovatietafels ‘Circulaire Samenwerking’
Bij de komende drie innovatietafels op 14 september, 12 oktober en 9 november (telkens van 8u tot 10u) worden verschillende casussen – ingebracht door deelnemende bedrijven – uitgewerkt om te komen tot concrete businesscases en projecten. Onder andere het organiseren van een shared facility rond mechanische bewerkingen, het creëren van waarde rondom de uitwisseling van rest- en afvalstromen zoals afvalhout en het gezamenlijk optrekken rondom duurzame opwek van energie passeren de revue. Daarnaast staan tijdens de tafels verschillende thema’s m.b.t. circulaire economie op het programma; bij de eerstvolgende worden circulaire businessmodellen uiteengezet. Het traject wordt later dit jaar afgesloten met een feestelijke slotbijeenkomst waar de uitgewerkte projecten gepresenteerd worden.

Werk mee aan businessproposities voor Oosteind!
Bedrijven die gevestigd zijn op het Oosteind en in de omgeving worden van harte uitgenodigd zich aan te melden – en zelf een casus in te brengen en/of mee te werken aan andere(n) – voor de eerste Innovatietafel op 14 september van 8u tot 10u. Dat kan via info@cirkellab.nl of 06-38299813 tot uiterlijk 9 september, ook als u meer informatie wilt ontvangen of wilt sparren over een mogelijke casus. De bijeenkomst vindt plaats bij het bedrijf Rovanda aan de Ketelweg 33 in Papendrecht. Er wordt gezorgd voor een ontbijt.