HoekscheHoutKeten Hoeksche Waard

Naar aanleiding van de innovatietafels en actie-onderzoek Circulaire Kansen voor de Hoeksche Waard, door Cirkellab en gemeente georganiseerd in 2019, is een aantal ondernemers onder de naam “Hoeksch Hout” met veel passie en enthousiasme aan de slag gegaan met het opwaarderen van gerooide bomen tot waardevolle producten en het aanplanten van nieuwe ‘compensatie’-bomen, ondersteund door een CIRCO-training en een RVO-subsidie. Inmiddels vinden de Hoeksche borrelplanken gretig aftrek, wordt aan grafkisten gewerkt en wordt een pilot opgestart om oeverbeschoeiing te construeren van populierenhout in plaats van tropisch hardhout. Het populierenhout wordt dan bovendien automatisch ‘gewaterd’ zodat het later veel hoogwaardiger kan worden toegepast in andere producten zoals maatwerkmeubels.

Om deze Houtketen verder te helpen opschalen én om met inspiratie uit dit succes ook de mogelijkheden te verkennen op het gebied van rest-hout wordt op 10 december 2020 een nieuwe innovatietafel georganiseerd met twee deelsessies rond ‘vers hout’ en ‘rest hout’. De ambitie is immers om ál het hout in de Hoeksche Waard zo lang mogelijk en maximaal hoogwaardig her te gebruiken!

Meer info omtrent HoekscheHoutKeten: