Gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, het delen van arbeid en materieel en energie opwekken met organische stromen geeft inspiratie tot opschaling!

,

Vorige week donderdag was er een feestelijke afsluiting van het traject ‘Circulaire Samenwerking’ op bedrijventerrein Oosteind in Papendrecht. In deze laatste Innovatietafel – in een reeks van vier – werd doorgepakt op een aantal lopende projecten en gekeken naar nog meer mogelijkheden voor samenwerking voor 2018 en verder.

Wethouder economie gemeente Papendrecht, Anouk van Eekelen: “Erg mooi om te zien dat deze initiatieven vanuit de bedrijven zelf komen en er relevante verbindingen gelegd zijn tussen kleine en (middel)grote bedrijven en over sectoren heen. Er is een waardevolle weg ingeslagen, waarbij ambassadeurs onmisbaar zijn voor verdere stappen!”

Circulaire economie biedt enorme (business) kansen voor bedrijven(terreinen)
Tijdens de Innovatietafels werkten deelnemende bedrijven uit gemeente Papendrecht met elkaar aan circulaire businesscases. Om dit te bereiken voerde Cirkellab in opdracht van de gemeente Papendrecht en in samenwerking met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid dit project uit. Het heeft geresulteerd in concrete projecten. Zo gaan meerdere bedrijven aan de slag met de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. Deze samenwerking levert verschillende voordelen op qua inkoopkracht, zoals de mogelijkheid om zelf te importeren. Ook zijn er een aantal bedrijven aan de slag gegaan met deeleconomie. De bedrijven Topec en Gebr. De Koning hebben elkaar gevonden om een werkplaats en materieel met elkaar te delen als er bij de een piek is in werkzaamheden en bij de ander juist ruimte. Joris Ijzermans: “Ik zie dit als eerste pragmatische stap om toe te werken naar een ‘shared facility’ waar meerdere bedrijven uit de Drechtsteden elkaar vinden.” Ook wordt er gekeken naar de inzet van een B2B online marktplaats om gemakkelijk vraag en aanbod te matchen. En Jean-Paul van Rivierendriesprong voegde daar aan toe: “Wij zijn door dit traject op het spoor gezet van een biovergister. Als bouwstoffenhandel komen bij ons allerlei organische stromen binnen zoals houtafval. Daar kunnen wij iets nuttigs mee doen door er energie mee op te wekken. Om een en ander rendabel te maken moet je opschalen, zodat er meer verbindingen ontstaan voor bepaalde stromen!”

Smaakt naar meer!
De lopende projecten hebben de aanzet gegeven tot nog meer ideeën voor circulaire samenwerking;   een smart grid en energieopslag op het terrein, samenwerking tussen bedrijven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal kansen te bieden, een gezamenlijke opslagplaats en fysieke ‘marktplaats’ voor bijvoorbeeld kantoormeubilair, hergebruik regenwater voor productieprocessen, circulaire verlichting en parkmanagement om deze beweging structureel aan te jagen en te borgen.

Aleida van den Akker, beleidsmedewerker duurzaamheid bedrijventerreinen Provincie Zuid-Holland: “De aanpak van dit traject dient zeker als voorbeeld voor andere bedrijventerreinen in Zuid-Holland. Ga er vooral mee door!”

Meer informatie via info@cirkellab.nl en www.cirkellab.nl.

Foto: Richard van Hoek Fotografie
Illustratie: Enter or Escape