Gevestigd in IJmond? Doe ook mee om meer waarde te halen uit reststromen!

,

Cirkellab voert namens het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied, ondersteund door de OV IJmond en Greenbiz IJmond, een pilot circulaire economie uit op een aantal bedrijventerreinen in de IJmond. Het doel is om praktische kansen vanuit een economisch verdienmodel in beeld te brengen en die vooral ook in gang te zetten. Na tientallen bedrijven gesproken te hebben, zijn de eerste materiaalstromen gekozen om daar verdere stappen in te nemen. Cirkellab roept ook andere bedrijven in IJmond op mee te doen.

Van vrachtwagenbanden tot aan smeermiddelen…
Uit de gesprekken met de bedrijven bleek dat de volgende materiaalstromen kansen bieden: vrachtwagenbanden, papier(slib), plastic en koel- en smeermiddelen. Jeroen Put van Cirkellab geeft aan: “Of een materiaalstroom echt ‘kansrijk’ is om daar economisch én ecologisch gewin mee te realiseren, wordt niet alleen bepaald door het beschikbare volume. Ook de motivatie en behoefte van de ondernemer zijn van belang, gebeurt er al wel of niet wat met een specifieke stroom, de beschikbare technieken om te komen tot hoogwaardige, circulaire oplossingen, de kansen voor de regionale economie en verdere specificaties van de materiaalstroom om daadwerkelijk een match te kunnen maken tussen bedrijven.”

Voor wat betreft de vrachtwagenbanden wordt bijvoorbeeld gekeken of (meer) gebruikte banden gerefurbished kunnen worden voor hergebruik. Of als dat niet meer mogelijk is te komen tot zuivere stromen, ofwel de verschillende materialen te scheiden waaruit een band is opgebouwd. Dit geldt ook voor de koel- en smeermiddelen. Voor plastic zijn er goede mogelijkheden om te komen tot een regionale kunststofketen. In deze keten kunnen de partijen moderne technieken inzetten als 3d printen om plastic afval om te zetten in nieuwe, waardevolle producten. En bij papier werken een aantal partijen verkennend samen om op innovatieve en energiezuinige wijze papier te drogen. Ook is er interesse in een techniek om mineralen te halen uit papierslib en daar vulstof van te maken voor bijvoorbeeld papier, plastic en verf en van de vezels bio-olie te maken. Om deze vraagstukken nog verder te concretiseren worden de komende maanden een aantal ‘ronde’ tafels georganiseerd met relevante partijen, een aantal testen gedaan en een aantal vraagstukken uitgewerkt tot een businesscase. De pilot wordt naar verwachting binnen een kwartaal afgerond.

Meer informatie of ook meedoen?
Als bedrijf in IJmond een stroom over of nodig, of een beschikbare techniek in huis voor (hoogwaardig) hergebruik, refurbishing of recycling voor de stromen vrachtwagenbanden, papier(slib), plastic of koel- en smeermiddelen, neem contact op met Jeroen Put via jeroen@cirkellab.nl of 06-38299813.

Bestuursplatform
In dit platform zijn vertegenwoordigd; de gemeenten Velsen, Beverwijk, Zaanstad, Amsterdam en Haarlemmerliede en Spaarnwoude, TATA Steel, Zeehaven IJmuiden, Rijkswaterstaat NWN, Havenbedrijf Amsterdam, het Rijk en de Provincie Noord-Holland.