Gemeenten kunnen voortaan razendsnel kennis uitwisselen over circulaire economie

,

De Rijksoverheid ziet een steeds groter wordende behoefte bij regio’s en gemeenten om de transitie naar een circulaire economie concreet in gang te zetten. Daarom is een vijftal projectpartners, onder leiding van Royal HaskoningDHV en Cirkellab, gevraagd om het mogelijk te maken dat voortschrijdende inzichten, kennis en technologische ontwikkelingen in circulaire economie tussen gemeenten, regio’s en andere partners snel kunnen worden gedeeld.

Hiervoor hebben Royal HaskoningDHV en Cirkellab, samen met Cirkelstad, Wageningen UR en Metabolic een Toolbox Cirkelregio ontwikkeld waarin regionale analyse, concrete kansen en handelingsperspectief in de circulaire economie bij elkaar worden gebracht. Twee gemeenten gaan tijdens de zomer het prototype van deze toolbox in de praktijk testen én benutten: Met inzicht in de stromen, kansen en best practices die direct meerwaarde bieden in die gemeente!

De toolbox Cirkelregio: samen sterker!
Inmiddels heeft de SER de Rijksoverheid opgeroepen om met een ambitieus Rijksbreed programma te komen. In het advies legt de SER een nadrukkelijke link met de ontwikkeling van de circulaire economie op regionaal niveau. De toolbox Cirkelregio biedt regionale ondersteuning vanuit dit programma. De toolbox is naar verwachting in september 2016 beschikbaar voor gemeenten, regio’s en provincies om – onder begeleiding van de ontwikkelaars – de vruchten te plukken van deze eerste, gezamenlijke kennis- en informatiebasis: De cijfers én de tools om met lokale partners de regionale kansen te ontdekken, te ontwikkelen en te concretiseren in circulair ondernemerschap.

Bovendien biedt de toolbox hét platform om voortschrijdende inzichten, kennis en technologische ontwikkelingen snel tussen gemeenten, regio’s en andere partners te delen. Innovaties of startups uit de éne regio zijn dan razendsnel beschikbaar als best practice in een andere – waarbij de materiaal-, sector- en netwerkanalyses behulpzaam zijn om snel de toepasbaarheid in een ándere regio te beoordelen.

Ook aan de slag?
Wilt u in het najaar met deze toolbox aan de slag? Vanaf september 2016 worden alle gemeenten uitgenodigd om, onder begeleiding, met de toolbox aan de slag te gaan. U kunt nu alvast uw interesse aangeven via info@cirkellab.nl om op de hoogte te blijven.