Gemeente Oud-Beijerland ambieert een afvalloze gemeente!

,

Onlangs organiseerde Cirkellab in samenwerking met de gemeente Oud-Beijerland een workshop over een afvalloze gemeente. 100% circulair in 2050, dat is de ambitie. Maar wat betekent dit voor gemeenten zelf als we kijken naar het thema afval? Het doel van de gemeente Oud-Beijerland is om hier dit jaar nog stappen in te zetten. Van hergebruik van groenafval of straatstenen, circulaire (her)ontwikkeling van een gebouw of gebied, inzameling van huishoudelijk afval of de aanpak van plastic bekertjes of koffiedik!

Monique van Lent van de gemeente deelt haar ervaringen.

“De gemeente wil dit jaar concrete stappen zetten op het gebied van duurzaamheid, ook op het onderwerp circulaire economie. Een betere wereld begint bij jezelf en hierom is het ook niet meer dan logisch om onze eigen afvalstromen onder de loep te nemen. Uiteraard kunnen we de ervaringen die we opdoen meenemen naar de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.

De workshop zelf was een mooie mix van het opdoen van kennis en tegelijk zelf actief bezig zijn met het onderwerp. Ontzettend leuk vond ik het dat iedereen echt enthousiast was en meedacht over problemen en oplossingen. Mooi om te ervaren dat dit onderwerp bij collega’s met hele diverse functies zo leeft. We gingen actief op zoek naar voorbeelden in de directe omgeving en ook dit leverde nieuwe inzichten en ideeën op. Tenslotte heeft de workshop vier heel concrete en toepasbare oplossingen opgeleverd: de 30 dagen afvalrace onder 30 huishoudens, de toepassing van PET flessen in de nieuwbouw van het educatiecentrum ingezameld door bewoners, de afvalvrije lunch in het personeelsrestaurant en de zogenaamde scharrelwipkip gemaakt van zwerfafval en ingezameld door kinderen vanuit basisscholen.

En wat nu? Natuurlijk hoop ik dat er uitvoering wordt gegeven aan de ideeën. Daar ben ik overigens zelf bij en dan is het zaak het niet te laten bij ‘hopen’, maar de ideeën stuk voor stuk oppakken en aan de uitvoering beginnen. Het is mooi dat, door deze workshop, de groep betrokkenen weer is uitgebreid en daarmee de mensen die mogelijk willen bijdragen aan de uitvoering ook.”

Klik hier voor het volledige verslag van de workshop.

Ook aan de slag met circulaire economie binnen jouw gemeente en interesse in bijvoorbeeld een workshop en/of procesbegeleiding om circulaire kansen om te zetten in concrete acties? Neem contact op via info@cirkellab.nl.