Feestelijke afsluiting Circulaire Samenwerking Oosteind

Ondernemers in Papendrecht zijn van harte uitgenodigd voor de volgende Innovatietafel op donderdag 14 december van 15 uur tot 17 uur bij gastheer gemeente Papendrecht (Markt 22). Tijdens deze sessie zullen we het traject ‘Circulaire Samenwerking’ op een feestelijke wijze afsluiten met wethouder Anouk van Eekelen, doorpakken op de lopende casussen rondom zonne-energie, deeleconomie en hoogwaardige toepassingen van rest- en afvalstromen en vooruitblikken naar nieuwe mogelijke projecten en vormen van samenwerking. Graag horen we of u erbij bent via thirza@cirkellab.nl voor 9 december!

Achtergrondinformatie
Tijdens de Innovatietafels werken deelnemende bedrijven uit gemeente Papendrecht met elkaar aan circulaire businesscases bijvoorbeeld door hergebruik van producten, uitwisseling van energie en reststromen, en delen van kennis, materieel en ruimtes. Een bekend voorbeeld van circulaire samenwerking is bedrijvenpark Kalundborg in Denemarken waar meer dan dertig stromen van water, energie en andere bijproducten tussen bedrijven worden uitgewisseld. Dit levert zowel economische als ecologische voordelen op. Ook Papendrecht gelooft in de kansen van circulaire samenwerking. De gemeente wil die kansen daarom in beeld brengen en vertalen naar concrete maatregelen om toekomstbestendige economische bedrijvigheid in Papendrecht te bevorderen. Om dit te bereiken voert Cirkellab in opdracht van de gemeente en in samenwerking met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid het project ‘optimaliseren grondstoffenkringloop op bedrijventerrein Oosteind’ uit.