Enorme beweging in circulair ondernemen door circulair te ontwerpen

Als Cirkellab zijn we inmiddels alweer enkele jaren betrokken bij CIRCO als een van de trainers en erg verheugd met de enorme beweging die is gecreëerd, inmiddels zelfs internationaal. Er staat dan ook een boel te gebeuren de komende maanden (alsook jaren). Werk als bedrijf ook een circulaire business propositie uit!

CIRCO versnelt de ontwikkeling naar een circulaire economie, met design als motor. Tijdens een driedaagse CIRCO Track maak je uitgebreid kennis met de mogelijkheden van circulair ontwerpen en ondernemen voor jouw business. Het deelnemende team van ieder bedrijf bestaat uit een duo van een designer, ingenieur of productmanager en iemand die de markt, klanten en stakeholders kent. Samen met ketenpartners verken je kansen en zet je concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen. Ruim 1.000 deelnemers deden al mee en beoordeelden de CIRCO Tracks met gemiddeld een 8!

Arco Roodenburg (Kloeckner Metals ODS): “De Track bevat een erg goede methode om in 3 dagen naar een concreet doel en plan toe te werken dat ‘pitch’-gereed is. Een mooie en leerzame ervaring die mij leerde dat circulariteit dichterbij is dan dikwijls lijkt.”

Wat staat er in de planning?
De komende tijd worden tientallen Tracks georganiseerd verspreid over het land voor verschillende branches en gericht op uiteenlopende thema’s. Als Cirkellab zijn we betrokken bij de sectoren bouw en maakindustrie. Bijvoorbeeld een Track gericht op ‘Rotterdamse circulaire bouw’ waarvoor we samenwerken met BlueCity, gemeente Rotterdam en Rabobank. De bouwsector is zeer materiaalintensief, wat zorgt voor veel CO2-uitstoot. Dit creëert een brede opgave waar veel kansen liggen. Onderwerpen die tijdens deze Track aangepakt worden, zijn circulaire daken, warmte-as-a-service en circulaire installaties. Maar we bieden bijvoorbeeld ook in samenwerking met de Unie van Waterschappen een Track aan voor waterschappen en (water)bouwbedrijven, leveranciers en onderhoudsbedrijven van technische installaties onder de noemer ‘circulaire gemalen’. Bij nieuwbouw anticiperen op toekomstige veranderingen in functie is vaak moeilijk. Veel is immers onzeker op de lange termijn. Hogere zeespiegel, veranderende rivierwatertoevoer en andere eisen aan waterstanden, om bodemdaling af te remmen. Dit kan tijdens de lange levensduur van gemalen een grote rol spelen en voor nieuwe technische en economische uitdagingen zorgen. Maar hoe houd je hiermee rekening in het ontwerp van een gemaal dat voor lange tijd mee moet gaan? En hoe passen circulaire doelstellingen hierin? Daar gaan we in de track mee aan de slag!

Maar er is nog veel meer; een Track speciaal georganiseerd voor de leden van de Sliedrechtse ondernemersvereniging VSO, een gericht op de maritieme maakindustrie en haven (Zuid-Holland) en weer een andere richt zich op de zorglogistiek en is bedoeld voor zorginstellingen, leveranciers en producenten van medische producten en hulpmiddelen. Daarnaast de thema’s circulaire (haven)logistiek, overslag en transport (IJmond) en hout uit bouw en sloop (Zuid-Holland) en gaan we aan de slag met watergedragen HVAC-installaties. Kortom, je kan er niet meer omheen!

Waarom meedoen?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen.
  • Je bent voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en regelgeving.
  • CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of zelfs onmogelijk is.
  • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
  • Je ontwikkelt plannen die op de korte en lange termijn realiseerbaar zijn.
  • Je vergroot je netwerk.
  • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie.
  • Dit is een uniek project en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Meer informatie en het gehele aanbod van alle CIRCO Tracks via www.circonl.nl. Uiteraard kun je bij vragen of interesse ook rechtstreeks contact opnemen met Cirkellab via info@cirkellab.nl.