Een circulaire Spuiboulevard; dé verbinding tussen uiteenlopende opgaves!

,

Onlangs organiseerde Cirkellab in samenwerking met de gemeente Dordrecht een workshop over circulaire gebiedsontwikkeling. De Spuiboulevard gaat op de schop. Het gebied moet een toplocatie wonen om te wonen en te werken. Ook komt er een nieuw Stadskantoor. De herontwikkeling biedt dan ook volop kansen voor circulaire economie! Naoual Loiazizi van de gemeente deelt haar ervaringen.

“Het houden van een workshop is altijd spannend. Je weet vooraf niet precies wat de uitkomst is en of je de aanwezigen zo enthousiast krijgt om actief mee te denken over een complex vraagstuk. Dat was dan ook mijn gevoel vooraf aan de workshop over de Spuiboulevard, waarbij sprake is van een grootschalige ontwikkeling die voor alle vakdisciplines relevant is (duurzaamheid, mobiliteit, milieu, stedenbouw, financiën, etc.).

Aan het begin van de workshop bleek mijn gevoel geheel onterecht te zijn. Collega`s van zowel de gemeente, de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en het Ingenieursbureau Drechtsteden bleken intrinsiek gemotiveerd te zijn of gewoon nieuwsgierig te zijn naar wat de circulaire economie voor hen biedt en vooral wat het voor hun functie betekent. De ene collega is daarin verder dan de ander en dat is ook niet erg. Het was dan ook fijn dat Cirkellab met het lied van Guns N`Roses de sessie aftrapte. Hiermee liet Cirkellab niet alleen zien dat de circulaire economie eigenlijk niets nieuws is: het (creatief) overnemen van diensten, het recyclen van producten gebeurt al jarenlang. Tegelijkertijd groeit de aandacht voor de circulaire economie. Google maar eens op ‘circulaire economie’, je komt dan uit op 6.8 miljoen zoekresultaten! Tegelijk bestaat de kritiek dat er veel wordt onderzocht en geschreven over de circulaire economie en dat het een papieren werkelijkheid is. Echter, in de praktijk is al bewezen dat circulariteit niet alleen economische waarde oplevert, maar ook ecologische en zelfs sociale waarde!

De Marshmallow Challenge liet zien dat je zonder duidelijke afstemming kan bouwen wat je wil, maar dat je bouwwerk (of het nou een gebouw is of een samenwerking) uiteindelijk in elkaar stort. Zaken als een goed fundament, een duidelijke takenverdeling en een gezamenlijke visie waarin alle belangen behartigd worden, zijn hier van cruciaal belang.

Na deze speelse challenge mochten we ons inhoudelijk bezighouden met de visie, ambitie en concrete uitwerkingen over een ideaal, circulair Spuiboulevard. Het is interessant om te zien dat sommige collega`s de circulaire economie in een ruimtelijk perspectief vertalen: wat betekent circulariteit voor de inrichting van een gebied, hoe stroomlijn je het verkeer zo optimaal mogelijk zonder (veel) milieuschade? Andere collega`s legden de nadruk op het dienstenmodel: mobiliteit as a service, het Stadskantoor dat als dienst wordt ingekocht en wellicht dat ambtenaren in 2050 publieke ZZP-ers zijn? De tijd zal het ons leren, maar wat wel vaststaat is dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. De workshop is een eerste stap in die richting en dit smaakt zeker naar meer!”

Klik hier voor het volledige verslag van de workshop.

Ook aan de slag met circulaire economie binnen jouw gemeente en interesse in bijvoorbeeld een workshop om circulaire kansen om te zetten in concrete acties? Neem contact op via info@cirkellab.nl.