Drechtsteden circulaire hotspot van Nederland?!

Op woensdag 10 juni werd door Cirkellab en Platform Duurzaamheid Dordrecht een Circulaire Handelsmissie georganiseerd in de Drechtsteden. Met een overvolle bus maakten de gasten een reis door de regio met als doel om de circulaire economie, een vernieuwende economische blik waarbij alles zijn weg en waarde terugvindt in de kringloop, aan te vliegen.

Koen de Snoo, directeur duurzaamheid van het ministerie Infrastructuur en Milieu, trapte de bijeenkomst af met kansen voor de regio: “Veel grondstoffenvraagstukken concentreren zich in de regio. Daarmee kunnen de Drechtsteden een toekomstbestendige en economische positie innemen. Juist met de sectoren die hier aanwezig zijn. Denk aan een hub voor opnieuw te gebruiken grondstoffen.”

Bedrijfsbezoeken in teken van hergebruik, recycling en sociaal kapitaal
Het eerste bedrijf dat zich presenteerde tijdens de handelsmissie was NETICS uit Alblasserdam. Zij hebben o.a. baanbrekende technologieën ontwikkeld om waterkeringen te bouwen door hergebruik van baggerspecie. Tijdens de handelsmissie prikkelden zij de gasten om nauwer regionaal samen te werken op dit vlak. Vervolgens gingen de gasten naar Coolrec in Dordrecht, een dochteronderneming van Van Gansewinkel, voor een rondleiding. Zij verwerken rond de 2.400 koelkasten per dag, waarvan ruim 80% van de materialen gerecycled wordt. Van bijvoorbeeld het ijzer en kunststof worden weer nieuwe producten gemaakt. Gasten gingen met dit bedrijf in discussie over kansen voor sociale werkgelegenheid. De gasten sloten af bij Cordeel in Zwijndrecht. Zij hebben eigen productiebedrijven in huis voor beton, staal en inrichting waarbij afval geminimaliseerd is. Een aantal dilemma’s werd besproken: “De bouw is nog behoorlijk traditioneel. Belangrijk is om opdrachtgevers te overtuigen door de winsten blijvend te communiceren, de economische winst nu en op lange termijn, maar ook vooral de maatschappelijke winst.”

Intentieverklaring eerste stap naar een circulaire economie in de regio
De opbrengst van de dag was goed. Tientallen handtekeningen van politici en ondernemers zijn opgehaald voor een intentieverklaring circulaire economie Drechtsteden: “In 10 jaar tijd, 100 circulaire innovaties en oplossingen realiseren en daarmee 1.000 banen, leer- of sociale werkplekken creëren”. Een ambitie die we alleen in gezamenlijkheid met overheid, bedrijfsleven en onderwijs gaan waarmaken. Cirkellab en Platform Duurzaamheid Dordrecht hopen dan ook dat steeds meer partijen gaan aanhaken. Henk Mirck, Bestuur Drechtsteden: “Dit sluit aan bij de duurzaamheidsagenda van de regio. We zetten als gemeenten in op dialoog met het bedrijfsleven rond circulaire economie, met name de maritieme sector is daarin interessant. Het zijn de bedrijven die middels duurzame innovaties dé impact gaan maken.” Verder is er kennis gedeeld, zijn er slimme verbindingen gelegd en is een boel inspiratie opgedaan om de volgende stappen te zetten voor een circulaire regio.

De Circulaire Handelsmissie Drechtsteden werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Dordrecht, Snelle Vliet Touringcars, EGM Architecten, Daantje Kookt Vega en Kiwi Bird Productions.