Dordrecht ziet circulaire kansen in zorg, afvalstromen, logistiek en maakindustrie

De totale marktwaarde van kansen binnen de circulaire economie kan in Nederland oplopen tot jaarlijks 7.3 miljard euro, vergelijkbaar met 54.000 banen. Wat concrete kansen voor Dordrecht zijn, onderzoekt het Dordtse bedrijf Cirkellab in opdracht van de gemeente. Eind september kwamen belanghebbende organisaties van de Dordtse economie, waaronder ondernemersverenigingen, de gemeente en lokale bedrijven bijeen om de speerpunten van het onderzoek te kiezen.

Het belangrijkste doel van dit onderzoek is concrete aanknopingspunten voor nieuwe kansen en bedrijvigheid in de gemeente Dordrecht. “Samen met de stakeholders is gekozen om te focussen op zorg, afvalstromen, logistiek en maakindustrie (de toeleveranciers in de metaalelektro) om pragmatisch te werk te gaan. Deze vier richtingen zijn niet zomaar gekozen in de stakeholdersbijeenkomst, maar volgend op een globale analyse van de Dordtse economie en de circulaire economie.” Zo is bijvoorbeeld de zorg in Dordrecht een van de relatief grotere sectoren vanwege de centrumfunctie in de regio, heeft logistiek altijd een grote rol gespeeld vanwege de strategische ligging en wordt er met de focus op de maakindustrie nadrukkelijk gekeken naar de samenwerking in de Drechtsteden.

Doe mee als Dordts bedrijf!
De volgende stap in het onderzoek is het zoeken van verdieping in de gekozen speerpunten met relevante bedrijven. Op deze manier brengt Cirkellab onder andere grondstof-, product- en afvalstromen in kaart voor deze sectoren. Vervolgens worden er enkele workshops georganiseerd om te komen tot concrete, kansrijke projecten. Is uw bedrijf representatief voor de zorg, afvalstromen, logistiek of maakindustrie (metaalelektro), en wilt u circulaire kansen inzichtelijk maken voor uw eigen bedrijf? Voor deelname aan het onderzoek en meer informatie kunt u contact opnemen met Cirkellab via info@cirkellab.nl.