Dordrecht bovengemiddeld potentieel voor Circulaire Economie

,

Wethouders Jasper Mos en Rik van der Linden namen 12 februari het rapport ‘Circulaire Kansen Dordrecht’ in ontvangst. Hoe deze kansen bijdragen aan de Dordtse economie, heeft Cirkellab onderzocht – in opdracht van de gemeente – voor de speerpunten zorg, afvalstromen, logistiek en maakindustrie.

Circulaire Kansen Dordrecht; van recycling, remanufacturing tot aan innovatie
In Nederland kan de totale marktwaarde van kansen binnen de circulaire economie oplopen tot jaarlijks €7.3 miljard, wat vergelijkbaar is met 54.000 banen. De omvang van de economie in de Drechtsteden is zo’n 2,2% van de Nederlandse. Dat percentage kan niet zomaar doorvertaald worden in 160 miljoen per jaar en 1200 banen in de regio. Wel geeft het rapport aan dat er zich in Dordrecht een meer dan gemiddeld aantal kansen voordoet op het gebied van circulaire economie.

Dit heeft te maken met aanwezige bedrijven in Dordrecht op het vlak van afvalverwerking en recycling. Zij nemen meer en meer de rol op zich als grondstoffenleverancier waarbij steeds hoogwaardiger hergebruik het streven is. Daarnaast is er een kansrijke voedingsbodem voor nieuwe bedrijvigheid – gerelateerd aan de Maritieme Topregio – rond remanufacturing. Remanufacturing is een belangrijk onderdeel in circulaire economie om van bijvoorbeeld machines en motoren de levensduur te verlengen of onderdelen een nieuw of tweede leven te geven. Een markt die in de Verenigde Staten 30 maal groter is dan in Europa en volop mogelijkheden biedt. Verder zijn in het onderzoek circulaire innovaties in verschillende branches aan het licht gekomen, zoals in de zorg met de omkering van de afvallogistiek waarbij wordt ingezet op zoveel mogelijk wegwerpproducten van biologisch afbreekbare materialen.

Dordtse bedrijven ‘pitchen & pledgen’ circulaire acties
Tijdens de afsluitende bijeenkomst van het onderzoek, presenteerden 13 bedrijven de circulaire kansen die zij zien en (gaan) waarmaken. Textielrecycelaar Boer Groep investeert in een innovatie rond afvalkatoen, koffiebranderij Pelican Rouge levert haar koffiepellets aan een landbouwbedrijf dat dit gebruikt als organische bodemverbeteraar, Peute Recycling zet in op een pilot rond retourlogistiek bij particulieren om transportbewegingen te minimaliseren, het innovatieve bedrijf NETICS gaat voor een Baggerfabriek waarbij bouwelementen worden gemaakt van baggerslib en koelkastrecycelaar Coolrec breidt haar activiteiten rond elektronisch afval uit met het ‘oogsten’ van materialen en onderdelen en reparatie met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een zeer mooie opbrengst van het onderzoek en slechts het begin van nog meer actie rond circulaire economie in Dordrecht!

Circulaire Kansen voor Dordrecht:

Wilt u meer informatie over het onderzoek ‘Circulaire Kansen Dordrecht’? U kunt contact opnemen met Cirkellab via info@cirkellab.nl of 06-28446512.