Deelname Jan-Willem Kanters aan Platform Economie & Ruimte

Platform Economie & Ruimte: “Het trefpunt voor innovatieve strategen met lef”

Per 1 april 2021 is onze collega Jan-Willem Kanters als expert circulair ondernemen toegetreden tot de E&R Kopgroep duurzame, circulaire bedrijventerreinen en bedrijfsvoering van het Platform Economie & Ruimte.

Het platform helpt te versnellen in circulaire economie en in het toepassen van onder andere big data, kunstmatige intelligentie, robots en nieuwe materialen richting sterkte business.

Het is de ontmoetingsplek voor leiders uit de triple helix van bedrijfsleven,  kennisinstellingen en (semi-)overheden die bereid zijn hun kennis te delen en bereid zijn te laten zien waar zij mee bezig zijn. Het open Platform E&R brengt verschillende partijen bij elkaar. Hierdoor ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden die in staat zijn tot betere en snellere innovaties.

De deelnemers zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, de (semi)overheid, (semi)private instellingen (zorginstellingen en woningcorporaties) en kennisinstellingen (zoals universiteiten en hogescholen).

Voor meer info klik hier