De Hoeksche Waard; een circulair eiland in de maak!

De gemeente Hoeksche Waard wil meer werk maken van de circulaire economie. Hiervoor heeft Cirkellab, in samenwerking met Metabolic, reststromen in kaart gebracht en bedrijven met elkaar in contact gebracht om lokale ketensamenwerking omtrent dit thema te stimuleren. Kansrijke oplossingen liggen in de bouwsector, houtketen en bedrijventerreinen.

De gewenste ontwikkeling is dat bedrijven in toenemende mate gebruik gaan maken van elkaars reststromen. Niet perse om voorop te willen lopen, maar om competitief (en dus economisch vitaal) te kunnen blijven (Economische Agenda, gemeente Hoeksche Waard).”

Lokale ketensamenwerking
Uit de stofstromenanalyse van Metabolic, lijken de volgende stromen uit de bouw- en sloopsector kansrijk: beton, hout en steenachtigen vanwege de hoge milieu-impact en/of hoge economische waarde. Met deze ‘top-down’ kansenkaart in de hand is Cirkellab het gesprek aangegaan met regionale stakeholders en lokale bedrijven. Hieruit hebben verschillende samenwerkingsverbanden nader vorm gekregen en/of zijn tot stand gebracht.

Met het Circulaire Ambachtscentrum “Samen Circulair”  werkt de gemeente samen met Afvalbedrijf RAD BV Hoeksche Waard, Welzijn Hoeksche Waard, Denns Werk en de provincie Zuid-Holland om circulariteit, hergebruik en kringloopwinkels dichterbij bewoners in de verschillende kernen te brengen en hier nieuwe, circulaire activiteiten op te starten. Dit ambachtscentrum biedt vervolgens een goede infrastructuur aan bedrijven die hierop willen aanhaken met reststromen, zoals met incourante maten van bouwmateriaal en halfvolle verfblikken. Tijdens de CIRCO Track ‘hout uit bouw en sloop’ hebben diverse partijen uit de Hoeksche Waard een concreet plan uitgewerkt om gebruikt hout meer waarde te geven. Zo ontwikkelden bijvoorbeeld Trouwborst Hout en Van der Sijde Hout een businesscase om oeverbeschoeiing te construeren van populierenhout in plaats van tropisch hardhout. Het populierenhout wordt dan bovendien automatisch ‘gewaterd’ zodat het later veel hoogwaardiger kan worden toegepast in andere producten zoals maatwerkmeubels. Daarnaast zijn kansen onderzocht op bedrijventerrein Den Bosschen om kennisuitwisseling te organiseren rond verduurzaming kantoorpanden en in de bouwsector is samenwerking verkend in de vorm van een Cirkelstad ‘community of practice’ rondom bijvoorbeeld het thema houtskeletbouw en grondstoffenhub. Vanuit uiteenlopende bedrijven – van woningcorporatie, aannemer tot aan ondernemersvereniging – is enthousiasme om hierin de nodige vervolgstappen te zetten.

Klik hier voor het uitgebreide rapport en meer informatie via info@cirkellab.nl.