De Drechtsteden ontdekken kansen hergebruik betonklinkers

,

Onlangs organiseerde de gemeente Dordrecht in samenwerking met Cirkellab een uitdagende sessie om vervolgstappen te zetten in de circulaire toepassingen in de openbare ruimte van onder andere betonklinkers, betonbanden, rioolbuizen, tegels en bankjes. Dit onder de vlag van ‘Toolbox Cirkelregio’ dat uitgevoerd wordt door de partners Royal HaskoningDHV, Cirkellab en Metabolic onder verschillende gemeenten om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Ontdekken, ontwikkelen en ondernemen
Veel gemeenten, provincies en regio’s hebben de ambitie om de circulaire economie vorm te geven. Echter de fase waarin verschillende regio’s zich bevinden als het gaat om deze transitie kan enorm verschillen, en daarmee zijn de vragen en behoeften van elke regio wezenlijk anders. Waar sommige regio’s nog behoefte hebben aan een uitgebreide analyse van grondstofstromen in hun gebied en de daaraan gerelateerde impacts en kansen (‘Ontdekken’ in de Toolbox), zijn in andere regio’s de prioriteiten al gesteld en gaat het veel meer om ontwikkelen en uitvoeren van circulaire verdienmodellen (‘Ontwikkelen’ en ‘Ondernemen’ in de Toolbox). Hiervoor is eerder de Toolbox Cirkelregio ontwikkeld – door onder meer de genoemde partners – waarin regionale analyse, concrete kansen en handelingsperspectief in de circulaire economie bij elkaar worden gebracht. Dit jaar werden verschillende werksessies georganiseerd, bij de gemeenten die aangesloten zijn bij de City Deal Circulaire Stad waaronder gemeente Dordrecht, om de Toolbox toe te passen op regionale context.

Circulaire kansen openbare ruimte
In de gemeente Dordrecht worden al de nodige concrete initiatieven op het gebied van circulaire economie ontwikkeld en uitgevoerd. Jeroen Put van Cirkellab: “In Dordrecht was de vraag om te kijken naar de kansen van circulaire economie in de openbare ruimte. Materialen die vrijkomen uit de openbare ruimte betreffen aanzienlijke volumes en zijn duur om te transporteren. Er is op dit moment wel sprake van recycling van grondstoffen, maar dikwijls voor laagwaardige toepassingen als fundering. Met dit vraagstuk kan de gemeente een voorbeeldrol pakken samen met de regiogemeenten en op die manier samen optrekken met de markt.”

Tijdens de werksessie zijn verschillende elementen uit de Toolbox meegenomen uit de module ‘Ontwikkelen’. Een daarvan is de ‘arena’-gedachte: het betrekken van alle relevante stakeholders om in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar een circulaire ambitie vast te stellen en de circulaire (on)mogelijkheden te benoemen. In deze bijeenkomst waren dan ook niet alleen gemeenten en overheid gerelateerde instellingen uit de Drechtsteden aanwezig, maar ook andere partijen uit de keten als aannemers, fabrikanten en recyclers. Ook werden verschillende circulaire businessmodellen toegelicht. Hoe kun je bijvoorbeeld voor verharding een prestatiemodel ontwikkelen? Daarnaast werden er best practices elders meegenomen. Zo is er in de gemeente Amsterdam een machine ontwikkeld die ter plekke oude klinkers uit de grond haalt, wast, opstapelt en vervolgens weer hergebruikt. Een rendabele businesscase voor grote volumes. Uit de werksessie zijn een aantal suggesties voortgekomen, waaronder:

  • Werk samen met de gehele keten
  • Ontwikkel een Programma van Ambitie in plaats van een Programma van Eisen
  • Organiseer ‘slim transport’ zoals retourlogistiek, elektrisch vervoer en weinig afstand van winning naar productie
  • Formuleer en borg een ambitie, doelstelling en kaders voor de lange termijn om op deze wijze economische continuïteit te bieden
  • Begin met een pilot
  • Organiseer een gezamenlijke opslagplaats
  • Realiseer meer ruimte voor innovatie in inkoopbeleid

Naoual Loiazizi, beleidsadviseur Duurzame Stad en Joop Veth, adviseur strategie en innovatie van de gemeente Dordrecht: “Een nuttige bijeenkomst waarbij de aanwezigen constructief meedachten en bereid zijn om verder betrokken te blijven. Het verbaasde me – in positieve zin – dat veel bedrijven al erg veel hebben geïnvesteerd in duurzame maatregelen op eigen initiatief. Je ziet dat het bedrijfsleven van goede wil is. Er komt dan ook zeker een vervolg met alle betrokkenen!”

Meer informatie over alle werksessies van de ‘Toolbox Cirkelregio’? Klik dan hier.