City Deal Circulaire Stad

,

In de City Deal Circulaire Stad werken 9 steden, 3 ministeries en 3 kennispartners samen aan de versnelling van de transitie naar een circulaire economie binnen de Agenda Stad: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Apeldoorn, Dordrecht, Almere, Venlo, Haarlemmermeer, de ministeries van I&M, BZK en EZ, TNO, Circle Economy en RoyalHaskoningDHV. Cirkellab is projectleider van deze City Deal.

Allerlei gemeenten, instellingen en bedrijven voeren op dit moment onderzoeken uit en experimenteren met projecten om nog beter de kansen van een circulaire economie te verkennen en daarin de eerste stappen te zetten. Zo heeft de gemeente Amsterdam met het onderzoek ‘Amsterdam Circulair’ de kansen voor een circulaire economie in en om de stad in beeld gebracht. Het onderzoek bevestigt nut en noodzaak van de projecten waar de gemeente Amsterdam aan werkt, waaronder circulaire gebieds­ontwikkeling en –inkoop, en het stimuleert om deze projecten uit te breiden. “We doen, en daar leren we van!”

Door kennis en ervaringen te delen in het samenwerkingsverband van de City Deal, ontdekken de deelnemers wat nodig en mogelijk is en hoe zij een en ander in praktijk kunnen brengen. De overheid zal daarnaast goed moeten luisteren naar het bedrijfsleven. Onder welke voorwaarden kan zij doen wat nodig is om de transitie zo goed mogelijk te faciliteren en stimuleren?

De City Deal Circulaire Stad is een krachtig instrument om boven­genoemde samenwerking vorm te geven. De deelnemers hebben elk een stukje van de keten in handen om circulaire kansen tot realiteit te brengen. Een realiteit die noodzakelijk is voor de toekomst en in het heden leidt tot creativiteit, innovatie en een rendabele economie!

Meer informatie via info@cirkellab.nl.