City Deal Circulaire Stad roept Kamer op tot versnelling transitie naar circulaire economie

,

“Nu is het zaak om snelheid en schaal te maken”, schrijven de negen steden die onderdeel uitmaken van de City Deal Circulaire Stad, in hun brief aan de Tweede Kamer-commissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Met de versnellingsbrief agendeert de City Deal, vooruitlopend op het Algemeen Overleg (AO) over Circulaire Economie dat op donderdag 15 maart plaatsvindt, het belang van het inzetten op een circulaire economie. Daarnaast roepen de steden het Rijk op tot samenwerking om versnelling te realiseren.

In het AO Circulaire Economie zal onder andere gesproken worden over de vijf transitie-agenda’s die begin die jaar zijn gelanceerd, voortkomend uit het Nationaal Grondstoffenakkoord. In de brief benadrukken de City Deal-deelnemers dat de uitvoering van de transitie-agenda’s sterk verbonden is met andere grote opgaven op het gebied van energie, klimaat, water en sociale ontwikkelingen die allen sterk tot uitdrukking komen in steden en stedelijke regio’s, waar dus ook de oplossingen geformuleerd moeten worden. Daarom bieden deze ‘koplopersteden’ in de brief hun hulp en praktijkvoorbeelden aan en pleiten zij voor meer betrokkenheid vanuit het Rijk. Zo stellen de steden onder andere een ‘versnellingskamer’ voor, waarin de steden samen met het Rijk projecten kunnen oppakken en een digitaal platform vormen waarin showcases, successen en uitdagingen gedeeld worden met andere Nederlandse en Europese steden.

Abdeluheb Choho, wethouder duurzaamheid/circulaire economie gemeente Amsterdam: “Amsterdam is snel aan de slag gegaan met circulaire economie en wil graag haar kennis, ervaringen en oplossingen delen om te zorgen voor versnelling en opschaling. De samenwerking in de City Deal met zowel gemeenten, ministeries als kennisinstellingen is dan ook essentieel om dit te realiseren. Met deze brief benadrukken we als gemeenten nog eens dat de transitie-agenda’s zullen landen op stedelijk niveau. Dat is waar de ketenpartners als bedrijven en consumenten zich bevinden en opereren. Tevens is de samenhang tussen de verschillende agenda’s van belang. Feit is dat er al concrete zaken lopen in de verschillende gemeenten. Laten we dan ook gebruik maken van het momentum en nu doorpakken op de transitie-agenda’s in samenwerking met alle marktpartijen!”

Lees de Versnellingsbrief Circulaire Stad

Over de City Deal Circulaire Stad
In de City Deal Circulaire Stad werken gemeente Amsterdam, Apeldoorn, Rotterdam, Venlo, Dordrecht, Utrecht, Haarlemmermeer, Almere en Dan Haag met de ministeries van IenW, EZK en BZK en TNO, Circular Economy en Royal Haskoning DHV samen om uiterlijk in 2050 tot volledig circulaire steden te komen, analoog aan de ambitie zoals verwoord in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Door de toegang tot de nieuwe markt voor circulaire economie voor vragers en aanbieders te stimuleren door kennis en goede voorbeelden toegankelijk(-er) te maken via gezamenlijke (digitale) platforms, en koplopers in de etalage te zetten. Cirkellab is projectleider van deze City Deal.

Lees meer op de City Deal-pagina van Circulaire Stad
Bron: Agendastad.nl