Cirkelstad Leernetwerk Gemeenten en Provincies van start!

Onlangs vond met zo’n 40 deelnemers de aftrap plaats van een nieuw leernetwerk binnen Cirkelstad. Gemeenten en provincies trekken samen op in de circulaire, inclusieve bouweconomie om op pragmatische wijze oplossingen, aanpakken en knelpunten met elkaar te delen en concrete stappen te zetten. Toewerken naar praktische tooling, leidraden en een goed gevulde ‘bibliotheek’ om toe te passen in de praktijk. Dat is de ambitie!

“In corona tijden voelt het soms ietwat eenzaam. Tijdens deze bijeenkomst ervaren dat wat ik meemaak niet uniek is, maar gedeeld. Ik zie dus een enorme meerwaarde in deze verbinding!”, aldus een van de deelnemers.

In Cirkelstad zijn al ruim 20 Cirkelsteden actief. Uiteenlopende partijen uit de bouwsector werken daarin lokaal en regionaal actief samen. Naast de samenwerking in een keten, is er de behoefte om praktische zaken uit te wisselen met andere overheden die voor eenzelfde uitdaging staan, trapte Rutger Buch af, secretaris van Cirkelstad. Een dergelijk netwerk biedt diverse voordelen, denk aan versnellen, opschalen en verbreden, (kosten)efficiënter te werk gaan bijvoorbeeld naar de markt toe, en gezamenlijk oppakken van lobby, onderzoeken en projecten. Tineke Beuker, senior beleidsmedewerker circulaire bouweconomie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, vulde dit aan: “De verbinding tussen zowel het rijk, provincies en gemeenten is zeer waardevol. Met elkaar kunnen we zorgen voor een hogere snelheid. Zo zijn wij bezig met een praktische beslisboom voor hergebruikte bouwmaterialen die wij graag, zodra deze gereed is, uitrollen in dit netwerk. Maar ik hoor ook graag waar provincies en gemeenten in hun praktijken tegenaanlopen, zodat ik dat ook weer mee kan nemen in beleid. Zo ontstaat er een natuurlijke wisselwerking.”

Voorafgaand aan de bijeenkomst is er input opgehaald bij gemeenten en provincies. Welke instrumenten zijn al ontwikkeld? Welke lessen zijn al geleerd? Waar lopen partijen tegenaan? En welke behoeftes zijn er omtrent het leernetwerk? Bas Grol, van het spinner leernetwerk voor gemeenten, nam de deelnemers in een vogelvlucht mee in de opbrengsten daarvan. Samenvattend een rijkdom aan meerwaarde om samen op te trekken, of dit nu gaat om circulair inkopen, bestuurlijke urgentie creëren, houtbouw, prestatieafspraken of vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Break-out sessies
Na het plenaire gedeelte gingen de deelnemers uiteen in 3 groepen rondom de thema’s: vaststellen circulaire visie en ambitie, markt betrekken en projecten initiëren en vergroten van impact door opschaling met onderwerpen als circulair inkopen, kansen Omgevingswet en samenwerking woningbouwcorporaties. Zo kwam bijvoorbeeld aan bod dat er gemeenten en provincies zijn die (nog) niet gestructureerd werken aan circulaire economie. Zij zien graag hoe andere overheden structuur aanbrengen in het thema circulaire economie, bijvoorbeeld door het delen van beleidsprogramma’s of uitvoeringsagenda’s. Daarnaast is er behoefte aan inzicht in ‘no-regret’ maatregelen waarmee ze bestuurders kunnen overtuigen. Maar bijvoorbeeld ook hoe borg je circulaire economie in Omgevingsvisies? Gemeenten mogen nu enkel MPG (Milieuprestatie Gebouwen) vragen, niet verplichten. En worden vaak beperkt door bijvoorbeeld Wet milieubeheer in hun ambities. Overheden verordenen liever niet, maar ‘liften’ liever mee op de energie. Van daaruit worden pilots en voorbeeldtrajecten gerealiseerd. Behoefte aan antwoord op diverse vragen als ‘hoe schaal je icoonprojecten goed op, zodat dit het nieuwe normaal wordt?’ en ‘hoe zet je de nieuwe Omgevingswet – waar wel mogelijkheden zijn voor ‘strengere’ MPG uitvraag – optimaal in voor eigen ambities?’.

Dergelijke genoemde onderwerpen en vraagstukken zullen verder opgepakt en geconcretiseerd worden in dit netwerk. Uiteraard zitten we niet stil tot de volgende bijeenkomst, die na de zomer zal plaatsvinden. We verzamelen en structureren circulaire onderzoeken, beleidsnotities, instrumenten/tools en aanpakken en leggen nuttige verbindingen waar relevant om optimaal kennis te doen vliegen!

Interesse?
Ook interesse om deel te nemen aan dit leernetwerk? Bent u werkzaam voor een gemeente, neem dan contact op met spinner Bas Grol via Bas@buitenorganisatieadvies.nl. Bent u werkzaam voor een provincie, neem dan contact op met spinner Thirza Monster van Cirkellab via thirza@cirkellab.nl.