Cirkelstad: geen snelle deals, maar blijvende verbinding!

Onlangs organiseerde Cirkellab een Rondetafel Cirkelstad Drechtsteden bij gastheer A&P om een netwerk van regionale bouwpartners te vormen. Tijdens de bijeenkomst is door 30 deelnemers waardevolle kennis en inspiratie gedeeld, zijn er nieuwe verbindingen tot stand gekomen en is het fundament gelegd voor een structurele samenwerking.

Cirkelstad maakt werk van steden zonder afval, zonder uitval
Deze slogan geeft exact weer waar het voor staat. Inhoudelijk gericht op het aanpakken van afval als grondstof en talenten optimaal inzetten. Cirkelstad biedt een platform voor regio’s om doorbraken te forceren. Publieke én private partijen werken samen m.b.t. gedeelde belangen, om oude routines bespreekbaar te maken en werk te maken van nieuwe inzichten. De basis ligt bij de betrokkenheid van elke individuele partij die een concrete case met zich meebrengt. Daar start de ambitie en de motivatie tot (blijvend) waarmaken. Om partners hierin zoveel mogelijk te ondersteunen, biedt Cirkelstad onder andere een regionaal én landelijk netwerk, een academie, een Cirkelstadsblad, communicatie en een overlegcyclus.

Wij als Cirkellab zien dan ook de meerwaarde van het bestaande Cirkelstad concept met de ervaring, kennis en netwerk dat er achter schuilt en rollen dit met plezier uit in de Drechtsteden. We hopen dat andere regionale partijen (bouw-, sloop-, vastgoed en GWW bedrijven, architecten- en ingenieursbureaus, gemeenten, woningcorporaties en sociale partners) net zo enthousiast zijn als wij om te gaan starten aan een Drechtsteden zonder afval, zonder uitval waar we allemaal van kunnen profiteren!

Meedoen met Cirkelstad Drechtsteden? Neem contact op via info@cirkellab.nl of 06-38299813.