Cirkelstad Drechtsteden: Wie geeft een zetje om circulair te groeien?

,

Uiteraard kun je jezelf de vraag stellen, is groeien überhaupt nodig? Maar als er dan gebouwd en ontwikkeld wordt, dan is logischerwijs het uitgangspunt om dit circulair te doen. Echter, bij veel partijen is dit nog verreweg de norm. Hoe krijgen we als Cirkelstad-partners het onderwerp bij uiteenlopende partijen hoog op de agenda?

Groeiagenda 2030
De Drechtsteden-gemeenten hebben de wens de komende jaren 10.000 woningen te bouwen in de regio. Het doel: een maritieme topregio met 300.000+ inwoners die kwalitatief goed leven in een gebied met unieke woonmilieus. Aanleiding hiervoor is de achterblijvende vraag naar woningen waarbij te veel hoogopgeleiden en jongeren de regio verlaten, de leegstand, de lage werkgelegenheidsontwikkeling en de bovengemiddelde sociaaleconomische problematiek. Daarin zijn fijnstofproblematiek en waterveiligheid ook belangrijke thema’s. Hoe kan circulaire gebiedsontwikkeling zorgen voor een aantrekkelijk Drechtsteden waar mensen zich willen vestigen en blijven wonen? Hoe kan circulaire gebiedsontwikkeling zorgen voor het tackelen van verschillende opgaves van de regio? Waar liggen de grootste kansen voor circulair ontwikkelen? En nog belangrijker, hoe overtuigen we daar gemeenten, projectontwikkelaars, aannemers, architecten, woningcorporaties en uiteraard ook inwoners van?

Een van de stappen die vanuit Cirkelstad Drechtsteden hierin gezet gaat worden – door studenten van Avans Hogeschool Breda – is het in kaart brengen van de sloop- en bouwopgave van de regio Drechtsteden om de economische kansen van hergebruik van bouwmaterialen inzichtelijk te maken. En daarmee de mogelijke kansen voor de Groeiagenda. Maar wat zijn nog andere kosten- en tijd efficiënte middelen die we hiervoor kunnen inzetten? Wellicht een (ludieke) actie of showcase organiseren met dé overtuigende argumenten waarmee we in 1 keer de aandacht trekken en enthousiasme loskrijgen van uiteenlopende stakeholders? Tips en goede voorbeelden zijn welkom (ook om die te delen bij een Cirkelstad Drechtsteden-overleg)!

Zorgen voor een breed draagvlak
Ook bij andere projecten van de Cirkelstad Drechtsteden-partners, komt het vraagstuk ‘hoe overtuig je anderen van circulair bouwen?’ regelmatig aan bod en helpen we elkaar om daarin telkens een stap te zetten. Duurzz bijvoorbeeld – een allround, groen bouwkundig ingenieursbureau – wil zich inzetten op het verduurzamen van monumentale panden en eigenaren daarvan meenemen in dit thema. Dura Vermeer zoekt naar vooruitstrevende partijen die stappen willen zetten met hergebruik van gronden en circulaire (fiets)wegen. En wat als je ‘achteraan’ de bouwketen zit, hoe kun je dan toch opdrachtgevers aan de voorkant beïnvloeden? Elektrotechnisch bureau Verkerk Groep loopt met deze vraag. En woningcorporatie Woonbron heeft overtuigende (economische) argumenten nodig voor de BENG-eisen (bijna energieneutrale gebouwen) voor zowel intern als extern draagvlak. Met elkaar maken we via Cirkelstad kleine stappen naar grote impact!

Heb je tips en/of goede voorbeelden voor ons? Neem contact op via info@cirkellab.nl.

Klik hier voor meer informatie over de Groeiagenda.