Cirkelstad Drechtsteden: Verkerk zet in op breed vlak van energie!

,

Energievoorziening is een actueel onderwerp en staat vaak volop ter discussie. Niet alleen gaan steeds meer mensen zich verdiepen in het duurzaam opwekken van energie, er bieden zich ook meer en meer mogelijkheden van energiewinning aan. Maar is iedereen er zich wel volledig van bewust hoeveel wind- of zonne-energie kost en opbrengt? Bij de Verkerk Groep – partner van Cirkelstad Drechtsteden – investeren ze veel in kennis op het gebied van kleine energiecentrales, in de vorm van zonnepanelen of een windmolen en van apparatuur tot wandcontactdoos. Ze zijn daarom goed op de hoogte van de kosten en baten die energievoorziening met zich meebrengen. Uiteraard zijn ze niet alleen gespecialiseerd in alternatieve energie. De Verkerk Groep verzorgt ook een alternatieve bron in geval van nood. Denk hierbij aan aggregaten voor brandpompen, noodverlichting, energiebesparingsprogramma’s en warmtekrachtcentrales. Op deze manier levert de Verkerk Groep het gehele gamma aan (duurzame) energievoorziening. Ze zetten zich graag samen met de klant in om energie te besparen.

“We hopen hiermee een klein begin te maken; immers, wat je niet gebruikt is als eerste verdiend. Alles wat we niet verspillen, besparen we. Dat is de visie van de Verkerk Groep. In Cirkelstad willen we naast energie, eerste stappen zetten richting een circulair elektrotechnisch bureau, te beginnen bij hergebruik van bestaande installatie-onderdelen”, aldus Arjan van Wingerden, commercieel adviseur bij Verkerk.