Cirkelstad Drechtsteden: van hergebruik baggerslib tot aan circulaire hubs!

,

De Cirkelstad partners uit de Drechtsteden hebben weer een enerverende werksessie gehad. Op een zeer verrassende locatie – de Slib- en Grondbank Waterweg van Dura Vermeer – kwamen mooie matches tot stand rondom uiteenlopende vraagstukken. We nemen je graag mee!

Gastheer Dura Vermeer trapte de bijeenkomst af met inspirerende voorbeelden van circulariteit; een circulair fietspad, Ondergronds Afvalt Transport voor optimale scheiding en logistiek, een Duurzaamheidscan om opdrachtgevers te helpen hun duurzaamheidsdoelen om te zetten naar concrete uitvraag, asfalt dat 2x zo lang mee gaat als regulier en sloopmateriaal dat terplekke weer hergebruikt wordt. De partners waren te gast op de Slib- en Grondbank Waterweg waar vervuilde grond gesaneerd wordt, maar ook de kwaliteit van grond, puin en baggerspecie verbeterd wordt. Op die manier wordt grond weer hergebruikt en biedt het een oplossing voor een circulaire economie.

Ad Bruijns, Bedrijfsleider Rijnmond van Dura Vermeer:
“We hebben de visie dat van duurzaam ondernemen niet alleen wijzelf, maar ook de klant beter moet worden. Om die reden zijn we altijd op zoek naar samenwerkingen, innovaties en oplossingen waarbij het mes aan beide kanten snijdt. In januari 2017 hebben wij samen met overheden, marktpartijen en kennisinstellingen de Green Deal voor duurzame wegen, spoor en waterwegen getekend. Hiermee hebben we afgesproken om langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor meer circulair te zijn en de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen, door bijvoorbeeld in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen. Dat lijkt nog ver weg, maar is eigenlijk al heel dichtbij. Daarom proberen we zoveel mogelijk aan de slag te gaan in de praktijk. Samen met partners, elkaar inspireren en verder helpen. Want alleen kun je dit niet. We zijn blij dat Cirkelstad Drechtsteden ons het platform biedt om dit proces met de partners te versnellen.”

Klik hier voor de presentatie van Dura Vermeer over de Slib- en Grondbank Waterweg en wat deze grondbank nu eigenlijk circulair maakt.

Het overige deel van de bijeenkomst kwamen verschillende vraagstukken van partners aan de orde die allemaal tips hebben opgeleverd om weer een volgende circulaire stap te kunnen maken:

  • Circulair aanbesteden
    Hoe richt je het proces in van circulair aanbesteden? Dura Vermeer heeft daarvoor met partners Ambitieweb 2.0 ontwikkeld op het vlak van duurzaamheid met 12 thema’s zoals: energie, sociaal, biodiversiteit en materialen. Deze tool kan ingezet worden om met alle stakeholders voor de bouw en infra in een vroegtijdig stadium met elkaar om tafel te gaan om ambitie, focus en subthema’s vast te leggen. Daarnaast is het nuttig als opdrachtgever om de sloop-, renovatie- en bouwopgave van de regio in kaart te brengen zodat je weet welke materialen wanneer vrij gaan komen om ingezet te kunnen worden voor nieuwe bouwprojecten, het zogenaamde ‘urban mining’. Maar kijk ook naar de mogelijkheden van meervoudig onderhands aanbesteden en het maken van een voorselectie, zodat je de juiste partijen vooraf selecteert die gemotiveerd zijn om circulair te werken en/of daar al partners voor hebben.
  • Veiligheid vs. circulair
    Het gebruik van hergebruikte materialen brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Hoe kunnen kwaliteit en veiligheid toch gewaarborgd worden? Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een materialenpaspoort, een tijdelijke keurnorm (NTA – Nederlands Technische Afspraak), hergebruikte materialen in een dynamisch model door te rekenen en/of experimenteerruimte te geven voor de bouw. Ook zit een deel in de beleving en bewustwording van mensen; kunnen we met elkaar een nieuwe standaard afspreken, een schoonheidsfoutje juist waarderen of gewoonweg boerenverstand gebruiken als het gaat om hergebruikte materialen zolang er een robuust kwalitatief mooi ontwerp is?

Daarnaast passeerden er hulpvragen over het lokaal hergebruiken van gronden waar uitdagingen zijn met persistente stoffen, het optimaal inzetten van de MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) bij de ontwikkeling van een duurzaam product, het hergebruik van baggerspecie, het opzetten van circulaire hubs, het creëren van draagvlak bij bewoners bij ‘nul-op-de-meter’ woningen en het onderzoeken van mogelijkheden van hergebruikte materialen in elektrotechnische installaties. Kortom, genoeg aanleiding voor vervolgstappen!

Interesse om ook een keer aan te sluiten bij Cirkelstad Drechtsteden, waarvan het volgende overleg op 25 september plaatsvindt? Neem contact op via info@cirkellab.nl. Meer informatie over Cirkelstad via www.cirkelstad.nl.