Cirkelstad Drechtsteden: Samen pionieren

,

We zijn nu zo’n 2 jaar onderweg als Cirkelstad Drechtsteden. In het begin was het aftasten, wennen aan elkaar en leren begrijpen wat nu de opgave was. Want wat is nu eigenlijk circulair bouwen? Gaandeweg worden de projecten tastbaarder en komt er daarmee steeds meer enthousiasme en energie los. En nog belangrijker, de partners helpen elkaar in hun zoektocht, de uitdagingen én in de uitvoering.

“We staan aan het begin van de transitie om te komen tot een circulaire economie. En daarmee is het automatisch niet altijd gemakkelijk. Het platform Cirkelstad laat zien dat we elkaar nodig hebben om hierin stappen te zetten. Er is niet 1 goed antwoord op de vragen die er leven. Maar omdat we juist met daadwerkelijke bouw- en infraprojecten bezig zijn en de lessen hieruit open met elkaar delen, komen we sneller en efficiënter tot oplossingen”, aldus Thirza Monster van Cirkellab, spinner van Cirkelstad Drechtsteden.

Van hergebruik van installatie-onderdelen, circulair oogsten van woningen tot aan een circulair fietspad
De projecten binnen Cirkelstad Drechtsteden zijn zeer divers. Zo is RoosRos architecten bezig met de ontwikkeling van een circulair multifunctioneel gebouw voor de gemeente Oud-Beijerland. Hoe creëer je draagvlak bij alle betrokken partijen, wat verstaan we onder een circulair gebouw, hoe steek je het aanbestedingsproces in zodat je een aannemer aantrekt die ook wil ontwikkelen, hoe kunnen we restmaterialen gebruiken die lokaal vrijkomen, welke voorbeelden zijn er al wat betreft circulaire inrichting, etc. Mede middels het netwerk van Cirkelstad en de kennis en kunde die daar leeft, hoeft een partij als RoosRos niet overal het wiel opnieuw uit te vinden. En de lessen die zij opdoen tijdens dit traject, zijn op hun beurt weer erg waardevol voor de andere partners.

Ook bij de Drechtsteden-gemeenten leeft het onderwerp steeds meer. In de wijk Wielwijk in Dordrecht, staat een herstructurering gepland. Hier is een actieplan opgesteld gericht op het creëren van sociaaleconomische waarde door circulaire principes toe te passen. Ook het Spuiboulevard gebied in het centrum van Dordrecht gaat op de schop, waaronder het Stadskantoor van de gemeente. Hier vinden verschillende co-creatieprocessen plaats met zowel bewoners, ondernemers, bouwpartners als de gemeente, om met elkaar verschillende opgaves uit te werken, zoals mobiliteit, klimaatadaptatie, veiligheid en ook circulariteit. Het is interessant om te zien dat sommigen de circulaire economie in een ruimtelijk perspectief vertalen: wat betekent circulariteit voor de inrichting van een gebied en hoe stroomlijn je het verkeer zo optimaal mogelijk zonder (veel) milieuschade. Anderen leggen de nadruk op het dienstenmodel: het Stadskantoor dat als dienst wordt ingekocht. En in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zijn ze bezig met een circulair bedrijventerrein. Alle materialen die gebruikt worden voor gebouwen, straten en omgeving in bedrijvenpark Ambachtsezoom zijn 100% recyclebaar. Het bedrijvenpark is energieneutraal en aardgasvrij. Door slimme oplossingen wisselen de bedrijven op het bedrijvenpark energie, water en materialen uit.

Allemaal gave ontwikkelingen, waar we als Cirkelstad Drechtsteden graag een steentje aan bijdragen. En al zijn de projecten zeer divers, toch zijn de vragen die er aan ten grondslag liggen vaak overkoepeld. Enerzijds zit dat veelal in sociale processen en innovatie rondom bewustwording en draagvlak. Anderzijds in grip krijgen op ‘circulair bouwen’; de definitie en standaarden ervan, de technische mogelijkheden en bijbehorende businessmodellen. In de Drechtsteden zie je ook dat er dikwijls gekeken wordt hoe verschillende opgaves elkaar kunnen versterken bijvoorbeeld als het gaat om de energietransitie en ook hoe we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen betrekken in circulaire bouw. Kortom, genoeg kansen om met elkaar te doen!

Meer informatie over Cirkelstad Drechtsteden? Neem contact op via info@cirkellab.nl.