Cirkelstad Drechtsteden: RoosRos Architecten staat voor Respectvol Rentmeesterschap

,

RoosRos Architecten is een landelijk werkend, fullservice architectenbureau met ruim zestig medewerkers. We voelen ons verantwoordelijk voor een leef-, woon- en werkomgeving die bijdraagt aan het welbevinden en geluk van mensen. Niet alleen vandaag maar ook morgen, voor huidige én toekomstige generaties. Om die ambitie waar te maken gaan we graag het gesprek én de samenwerking aan met opdrachtgevers, vakgenoten en organisaties branche overstijgend. Met elkaar ontwerpen we gezonde en toekomstgerichte gebouwen.

We nemen als architect in projecten graag de rol van integrator; de partij die kennis en kunde van verschillende bouwpartners in een vroeg stadium samen brengt en integreert in het ontwerp. We zijn een continu lerende organisatie. De participatie in verschillende netwerken, waaronder Cirkelstad,  helpt ons verder te ontwikkelen. We geloven in de meerwaarde van kennisdeling, elkaar stimuleren en samen werken aan de gebouwde omgeving.

We willen meer
RoosRos heeft voor 2020 full-focus op de missie: Respectvol Rentmeesterschap. Architect Mark Boschman: “We zijn volop bezig om onze  kennis en ervaring op het gebied van circulariteit te ontwikkelen. We hebben al een aantal mooie voorbeelden van circulariteit in (deelgebieden van) onze projecten. Een recent project is PetitPlace, een duurzaam Tiny House. Dit is gebouwd volgens de principes van Wikihouse. Een project dat integraal met de opdrachtgever én innovatie partijen – zoals de leverancier van de zonnepanelen – gerealiseerd is. Een mooi voorbeeld, maar we zijn er nog niet, we willen meer. We zoeken naar manieren om circulariteit vaker en meer te integreren in de ontwerppraktijk én op de agenda te krijgen en vooral te houden van alle betrokken partijen. Daarover gaan we ook graag met anderen in gesprek.”

Foto: WikiHouse PetitPlace Zwijndrecht, meer over dit project vindt u hier.