Cirkelstad Drechtsteden: Gemeente Dordrecht – circulair inkopen, gebiedsontwikkeling, warmtenet, etc.

,

Dordrecht wil een vooruitstrevende stad zijn op het gebied van de circulaire economie. We sluiten daarmee aan bij de noodzaak dat we slim en zuinig moeten omgaan met grondstoffen. Het is belangrijk dat grondstoffen zoveel mogelijk in het productieproces blijven, en niet op de afvalberg belanden. Dat is wat ons betreft een circulaire economie: de waarde van producten, materialen en hulpbronnen zo lang mogelijk behouden, en het afval en de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum beperken. Daarnaast gaat de circulaire economie ook over een andere manier van denken: afval is geen afval meer, maar vormt een nieuwe grondstof.

Cirkelstad Drechtsteden
Deelname aan Cirkelstad  Drechtsteden geeft ons de mogelijkheid om in gesprek te gaan (en te blijven) met het bedrijfsleven en andere partijen in de regio. We vinden het belangrijk om van hen te horen hoe en wat wij als gemeente kunnen doen om de circulaire economie verder aan te jagen. Ook willen we kennis en praktische ervaringen uitwisselen om van elkaar te leren. Tot slot staan we open voor nieuwe samenwerkingsverbanden.

Wat doet de gemeente zelf?
Als gemeente staan we natuurlijk niet stil en doen we al veel op het gebied van circulair, zoals:

  • We bieden inspiratiesessies Circulair Inkopen voor medewerkers binnen de gemeente;
  • Bij aanbestedingen voor gebiedsontwikkelingen (verkoop van kavels, nieuwbouw, transformatie, sloop van gebouwen etc) nemen we steeds vaker circulaire gunnings- en selectiecriteria op;
  • Door de uitbreiding van het warmtenet nemen we langzamerhand afscheid van het gas;
  • Onze interne afvalscheiding in het Stadskantoor is onlangs vernieuwd waardoor we meer grondstoffen kunnen onttrekken uit het afval
  • We werken aan een circulaire hotspot rondom de Duurzaamheidsfabriek en het Leerpark, waarin er crossovers ontstaan tussen duurzaamheid, innovatie, techniek en onderwijs.

Dordrecht wil een vooruitstrevende stad zijn op het gebied van de circulaire economie. We sluiten daarmee aan bij de noodzaak dat we slim en zuinig moeten omgaan met grondstoffen. Het is belangrijk dat grondstoffen zoveel mogelijk in het productieproces blijven, en niet op de afvalberg belanden. Dat is wat ons betreft een circulaire economie: de waarde van producten, materialen en hulpbronnen zo lang mogelijk behouden, en het afval en de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum beperken. Daarnaast gaat de circulaire economie ook over een andere manier van denken: afval is geen afval meer, maar vormt een nieuwe grondstof.

Wil je meer weten over de circulaire agenda van de gemeente Dordrecht? Neem dan contact op met Naoual Loiazizi, beleidsadviseur duurzaamheid via 078 – 770 4814 of via n.loiazizi@dordrecht.nl. Neem ook een kijkje op www.dordtduurzaam.nl om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen!