Cirkelstad Drechtsteden: Duurzz verduurzaamt bestaande en monumentale bouwwerken

,

Duurzz B.V. – het groene bouwburo – is een allround bouwkundig ingenieursbureau en partner van Cirkelstad Drechtsteden. Zij werken samen met opdrachtgevers als particulieren, bedrijven, aannemers, stichtingen, zorginstellingen en VVE’s om een totaalconcept aan te kunnen bieden bij het verduurzamen, duurzaam onderhouden, verbouwen en vernieuwen van hun vraagstuk.

Door hun rijke kennis vanuit nieuwbouw, renovatie en restauratie en maatschappelijk verantwoord ondernemen verzorgen zij hiervoor architectonische ontwerpen inclusief constructieve ontwerpen, bouwkundig adviezen, omgevingsvergunningen, bouwfysische adviezen, meerjarenonderhoudsplanningen, energielabels, subsidies én uiteraard installatie technische en bouwkundige verduurzamingsadviezen.

Miranda van Dongen, Duurzz: “Verduurzaming en daarmee circulariteit zien wij terugkomen in alle processen van het bouwen. Wij staan ervoor om in een zo vroeg mogelijk stadium onze bijdrage te kunnen leveren om het huidige bestaande vastgoed mee te laten nemen in de energie- en circulaire transitie die gaande is voor de generatie na ons. Cirkelstad betekent daarin een invulling van de ontbrekende link door in contact te komen en te blijven innoveren met circulaire partners. Om zo nog dichter bij de transitie te blijven die om ons heen gaande is en om opdrachtgevers nog beter te ondersteunen. Met onze product- en proceskennis zien wij kansen om een wederzijdse bijdrage te kunnen leveren in de circulaire economie.”

Onder andere mag Duurzz B.V. haar bijdrage leveren om een monumentaal pand aan de Honingerdijk te Rotterdam te verduurzamen en het qua comfort klaar te maken voor de toekomstige eigenaar. Materialen zoveel mogelijk her te gebruiken en het comfort met zo min mogelijk toevoegingen naar wens van de opdrachtgever te ontwerpen. Hiermee maken zij een begin aan de vele gemeentelijke en rijksmonumentale panden die klaar gemaakt dienen worden voor de toekomst.