Cirkelstad Drechtsteden: Door uitdagingen te delen, komen we verder!

,

De Cirkelstad Drechtsteden partners kwamen opnieuw bijeen om kennis, kunde en inspiratie met elkaar te delen rondom circulaire bouw en infra. Op een bijzondere locatie – een bouwlocatie van Krijgsman Bouw – werden lessen en ideeën gedeeld over duurzame woningbouw, een tweedehands bouwmarkt en hoe we opdrachtgevers kunnen verleiden te kiezen voor een duurzame optie. Al met al, een enerverende bijeenkomst!

We verwelkomden een nieuwe partner, de Verkerk Groep, een elektrotechnisch bureau dat het gehele spectrum biedt aan (duurzame) energievoorzieningen. “In Cirkelstad willen we naast energie, eerste stappen zetten richting een circulair elektrotechnisch bureau, te beginnen bij hergebruik van bestaande installatie-onderdelen”, aldus Arjan van Wingerden, commercieel adviseur bij Verkerk.

Lokaal duurzaamheid aanvliegen
Adriaan Bossenbroek, directeur bij Krijgsman Bouw – dé aannemer van Dordrecht, nam ons mee in de bouw van een van de duurzaamste woningen. “Aan van alles is gedacht: Er wordt luchtdicht en demontabel gebouwd, er wordt gebruik gemaakt van lichtdakbedekking voor optimale reflectie, het pand is energieleverend en er wordt een materialenpaspoort toegepast. Uiteraard zijn er ook uitdagingen in zo’n proces. Je merkt dat we in de bouw uitgaan van het principe ‘we doen het zo, omdat we het altijd zo gedaan hebben’. Je moet alle betrokkenen continu meenemen in dit verhaal. Om met houtskelet te bouwen, moesten bijvoorbeeld ruimtes anders ingedeeld worden en kostten berekeningen van de constructeur veel meer tijd. En wat te doen met garanties wanneer er nieuwe technieken gebruikt worden? Ook is er bijvoorbeeld gekeken of het mogelijk was om de heipalen te gebruiken als warmtebron. Dat leek kostentechnisch nu nog niet uit te komen, maar kan een erg mooie ontwikkeling zijn. In het verhaal kwam tevens naar voren dat duurzaamheid voor iedereen weer een andere invulling krijgt. Deze particuliere opdrachtgever heeft ingestoken op hightech duurzame (energie)toepassingen. Voor weer de ander gaat het met name om het gebruik van natuurlijke, niet toxische of hergebruikte materialen.” Meer achtergrondinformatie via deze blog van de opdrachtgever.

Tweedehands bouwmarkt
Opnieuw gingen de partners aan de slag met het onderwerp tweedehands bouwmarkt n.a.v. de vorige sessie. Hiervoor leidden Adriaan Bossenbroek en Johan Mulder van New Horizon Social Impact dit onderwerp in. Adriaan heeft een idee om een collectief te organiseren onder aannemers. Dit om uitval van bouwmaterialen, bijvoorbeeld materialen die verkeerd besteld zijn of over zijn, te verzamelen op een locatie, waar nodig de materialen op te knappen en vervolgens aan te bieden aan aannemers of particulieren. New Horizon Social Impact heeft het concept UP-store ontwikkeld. Bij UP-store vind je een ruim assortiment van gebruikte en soms nog nieuwe (bouw)producten, aangeboden door particulieren en bedrijven. Johan vertelde dat technisch gezien al heel veel mogelijk is, bijvoorbeeld om terplekke beton om te zetten naar cement, en dat de producten en materialen gewoonweg een waarde vertegenwoordigen. Met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen we het verhaal rond, zowel de economische, ecologische als sociale waarde. Om hier stappen in de regio voor te zetten, enkele ideeën:

  • Maak het voor de klant zo aantrekkelijk en laagdrempelig mogelijk; haak aan bij bestaande online of fysieke initiatieven, ontwikkel een app, bied optimale service, geef het een gelikte uitstraling, creëer korte afstanden en communiceer het verhaal erachter.
  • Welke stappen zijn er nodig? Inventariseer onder aannemers de behoefte, onderzoek vraag & aanbod van materialen, leer van goede voorbeelden en ga op zoek naar een uitbater en een locatie die gesloopt gaat worden en om niet aangeboden kan worden.

Verleiden van opdrachtgevers
Tenslotte, gingen de partners in discussie met elkaar hoe we opdrachtgevers kunnen overtuigen te kiezen voor een circulaire optie. We kwamen tot de conclusie dat dit vooral te maken heeft met bewustwording, het goede voorbeeld geven en het waarom erachter communiceren. Daarnaast is het van belang om in de ideefase al betrokken te zijn om de opdrachtgever te inspireren en met goede argumenten te komen wat de voordelen zijn van circulaire bouw t.o.v. traditionele bouw. Er werd geopperd om in de bouw toe te werken van een financieel naar bijvoorbeeld een CO2-model.

Interesse om ook een keer aan te sluiten bij Cirkelstad Drechtsteden, waarvan het volgende overleg op 5 februari 2019 plaatsvindt? Neem contact op via info@cirkellab.nl. Meer informatie over Cirkelstad via www.cirkelstad.nl.