Cirkelstad Drechtsteden: Concrete kansen voor een tweedehands bouwmarkt

,

De Cirkelstad partners uit de Drechtsteden hebben een actieve en inspirerende werksessie achter de rug. Op een zeer passende locatie – een tijdelijke circulaire hub in Zwijndrecht – werden de eerste ideeën uitgewerkt om te komen tot een bouwmarkt voor gebruikte materialen.

De ochtend werd afgetrapt met een verwelkoming van twee nieuwe partners. Duurzz  – het groene bouwburo – is een allround bouwkundig ingenieursbureau die zich sterk gaat maken voor verduurzaming van monumentale panden. En de Duurzaamheidsfabriek gaat verbindingen leggen tussen het onderwijs en bedrijfsleven als het gaat om bouw, duurzaamheid en techniek. Een waardevolle aanvulling bij Cirkelstad Drechtsteden!

Studenten bouwen een circulair natuureducatiecentrum
Lennart Wildeboer en Gerard Scheele van de SUS Ateliers gaven een inspirerende presentatie. De SUS-ateliers is onderdeel van de Hogeschool Rotterdam, afdeling Bouwkunde, waar duurzame projecten worden ontwikkeld, uitgewerkt, gebouwd en onderzocht. CHIBB was het eerste project dat gebouwd is en is gemaakt van hergebruikte, biobased en recyclebare materialen en bij ontwerp en bouw is gestreefd naar optimaal gebruik van zon, licht, lucht en groen. Over het gebouw is een kas gebouwd die dient als thermische buffer. Nu is SUS Ateliers actief in Zwijndrecht met de bouw van een zelfvoorzienend natuureducatiecentrum, mede in de rol van aannemer. Het ontwerp is gebaseerd op circulaire uitgangspunten van warmte, elektriciteit, water, ecologie en materialen. De warmte wordt opgewekt door warmte matten die op een diepte van ca. 1 m liggen en de warmte van de aarde naar het gebouw transporteren. Het dak van het centrum is een beloopbaar dak en vormt letterlijk de brug van de bewoonde wereld naar het natuurgebied. En om de ecologie van de omgeving zo min mogelijk te verstoren is er gekozen voor het toepassen van zoveel mogelijk biobased materialen. Een aantal van die materialen worden hergebruikt uit sloopprojecten en krijgen zo een tweede bestemming. Zo worden gebruikte massiefhoutenwanden op maat gezaagd in de tijdelijke hub en ingepast in het ontwerp.

Tweedehands bouwmarkt
Vervolgens kwam er een uitdagende brainstorm op gang om ideeën, kansrijkheid en eerste stappen te benoemen voor een regionale tweedehands bouwmarkt. Hier is onder meer uit voortgekomen:

 • Voeg materialenpaspoorten toe aan bestaande gebouwen (die gepland staan om de slopen), zodat er inzicht is wat er vrij gaat komen
 • Stel een materialenmakelaar in die een verbindende rol speelt tussen sloper en aannemer
 • Geef naast de bouw ook aandacht aan de infra
 • Neem als gemeente(n) een voorname rol als bijvoorbeeld regisseur, het beschikbaar stellen van een depot en het integreren van gebruikte materialen in uitvragen
 • Begin klein met de particulierenmarkt
 • Realiseer certificering voor gebruikte materialen, zodat ze ook weer opnieuw toegepast mogen worden
 • Betrek mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Stel vraag en aanbod online in een database beschikbaar, een platform die in alle aanbieders zoekt (a la vliegticket.nl) en integreer hierin BIM (Bouw Informatie Model)
 • Sluit aan bij bestaande initiatieven, zoals een kringloop of milieustraat
 • Zet in op bewustwording en draagvlak, zodat partijen ook gaan vragen naar gebruikte materialen
 • Probeer opslag te vermijden, door direct van slooplocatie naar nieuwbouwlocatie te gaan

Er is in ieder geval vanuit verschillende hoeken, zoals aannemers, architecten, gemeente en onderwijsinstelling, animo gebleken voor verdere verkenning van dit vraagstuk. Word vervolgd!

Interesse om ook een keer aan te sluiten bij Cirkelstad Drechtsteden, waarvan het volgende overleg op 6 november plaatsvindt? Neem contact op via info@cirkellab.nl. Meer informatie over Cirkelstad via www.cirkelstad.nl.