Cirkellab onderzoekt circulaire kansen Maritieme Topregio Drechtsteden

De Drechtsteden zien het economische én duurzame potentieel van een circulaire economie. Zij hebben Cirkellab opdracht gegeven in beeld te brengen hoe deze kansen kunnen bijdragen aan de Maritieme Topregio én welke mogelijke activiteiten de gemeenten en bedrijven kunnen ondernemen om dit concreet vorm te geven.

Met belangrijke wereldspelers als IHC, Bakker Sliedrecht, Boskalis, Damen, Heerema en veel gerelateerde bedrijven, spelen de Drechtsteden een leidende rol als het gaat om innovatie in de maritieme (maak)sector. Tegelijkertijd kan de zichtbaarheid en samenwerking nog beter als het gaat om onze maritieme sector. Circulaire economie kan hier een nadrukkelijke rol in gaan spelen.

Circulaire kansen daadwerkelijk vormgeven
Er wordt veel geschreven over de algemene kansen van de circulaire economie: kostenbesparing, innovatie, creatie van werkgelegenheid en verstandiger omgaan met milieu, energie en grondstoffen. Maar hoe vertaalt zich dat nu in de praktijk en waar leg je de focus? Met dit onderzoek brengen we de theorie bij de praktijk en gaan met de gemeenten en lokale bedrijven aan de slag om die circulaire kansen in de maritieme sector daadwerkelijk vorm te geven. Kunnen we daarbij leren van andere sectoren? Ontwerpen met oog op demonteren? Nog minder en schonere vormen van energie gebruiken? Meer waarde halen uit recycling en remanufacturing? Innoveren in co-creatie? Minder en andere materialen toepassen? Allen vraagstukken die mogelijke aanknopingspunten vormen in dit onderzoek.

Wilt u als maritieme speler uit de Drechtsteden meedoen met dit onderzoek, op de hoogte gehouden worden of meer informatie ontvangen? Hiervoor kunt u contact opnemen via info@cirkellab.nl.