Cirkellab onderzoekt circulaire kansen Dordtse economie

De gemeente Dordrecht onderkent in haar duurzaamheids- en economische ambities de kansen van een circulaire economie, een vernieuwende economische blik waarbij alles zijn weg en waarde terugvindt in de kringloop. Want een circulaire economie belooft veel kansen: In Nederland kan de totale marktwaarde van kansen binnen de circulaire economie oplopen tot jaarlijks €7.3 miljard, wat vergelijkbaar is met 54.000 banen. Om deze kansen voor Dordrecht inzichtelijk te maken, zijn de gemeente Dordrecht en Cirkellab een samenwerking aangegaan om een pragmatisch onderzoek uit te voeren onder bedrijfsleven en andere stakeholders.

Hoe de eerder genoemde kansen op de Dordtse economie precies uitwerken, is afhankelijk van de lokale situatie. De omvang van de economie in de Drechtsteden is zo’n 2,2% van de Nederlandse, Dordrecht heeft daarvan ongeveer de helft. Wat betekent dit voor de circulaire kansen? Die 2,2% kan natuurlijk niet zomaar door vertaald worden in €160 miljoen per jaar en 1.200 banen. Daarom wil  de gemeente Dordrecht meer inzicht in de kansen die de circulaire economie voor Dordrecht biedt en de mogelijke activiteiten die gemeente, bedrijven en inwoners kunnen ondernemen om de circulaire economie concreet vorm te geven.  Het belangrijkste doel is daarmee dat dit onderzoek concrete aanknopingspunten geeft voor nieuwe kansen en bedrijvigheid in de gemeente Dordrecht.

De komende maanden zal Cirkellab een aantal Dordtse ondernemersverenigingen en bedrijven benaderen om deel te nemen aan dit onderzoek: “Op deze manier brengen we grondstof-, product- en afvalstromen in kaart voor een aantal sectoren. Uiteraard hopen wij als Cirkellab dat hiermee tegelijkertijd concrete acties worden geformuleerd om de kansen in de praktijk te verzilveren”, aldus Jan-Willem Kanters van Cirkellab.

Is uw bedrijf representatief voor de Dordtse economie en wilt u deelnemen aan dit onderzoek? Neem voor de mogelijkheden contact op met Cirkellab via info@cirkellab.nl.