Cirkellab en waterschap Hollandse Delta werken samen rondom innovatie

Op dinsdag 24 oktober stond waterschap Hollandse Delta in het teken van innoveren en dan met name de ‘waarom-vraag’. Waarom zou je überhaupt als waterschap, vanuit je eigen werkveld of persoonlijk oogpunt innoveren? Vanwege een veranderde wereld, klimaatverandering, politieke druk of om het werk daarmee effectiever, slimmer of mooier te organiseren? De eerste stappen om hier een gezamenlijke visie op te creëren zijn gezet tijdens de eerste Innovatietrack bij het waterschap, die georganiseerd is door Cirkellab.

De dag werd afgetrapt door dijkgraaf Ingrid de Bondt: “Er gebeuren al erg mooie dingen, maar we moeten blijven vernieuwen anders lopen we achter. Daarvoor is het nodig om soms ‘off the beaten track’ te gaan. En ook al zijn misschien ‘slechts’ 5 van de 100 ideeën briljant om verder op te pakken, toch horen we die andere 95 ook graag. Ik nodig de organisatie dan ook van harte uit om met ideeën te komen!.”

Vervolgens werden de deelnemers intern op pad gestuurd met een aantal ‘waarom-vragen’ bij een drietal intern ontwikkelde innovaties; een werkorder app, een zeer nauwkeurige buienradar en bioplastics van afvalwater. Voor sommige deelnemers een verrassende kijk in de organisatie: “Elkaar regelmatig opzoeken, de juiste verbindingen leggen zowel intern als extern, met elkaar in gesprek gaan – ook over mislukkingen en uitdagingen, en mondig zijn, zijn erg belangrijk om innovatie naar een hoger plan te brengen.”

In de middag gingen de deelnemers zelf verdiepen op het vraagstuk ‘waarom innoveren’ in een uitdagende brainstorm. Over het belang van innoveren als middel is men het stipt eens. Wel werd er bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor met name de sociale kant van innovatie. Daarnaast viel op dat het belang van innoveren voor een deel al goed verwoord wordt in de missie, visie en kernwaarden van het waterschap. Een mooie basis om op voort te borduren!

Vervolgstappen
Uiteraard blijft het niet bij het ‘waarom’. Deze dag is onderdeel van een innovatietraject binnen waterschap Hollandse Delta dat de komende maanden plaatsvindt om innovatie aan te jagen en te verankeren binnen de organisatie waar Cirkellab de trekker van is. In november passeren het ‘hoe’ en ‘wat’ van innoveren de revue waarbij medewerkers bij externe partijen op bezoek gaan om inspiratie op te doen en samen concrete ideeën te ontwikkelen.

De opbrengst van de dag is verwerkt in bovenstaand live tekenverslag gemaakt door Studio Neetje en Julia van Leeuwen Illustraties.