Circulaire Speeltuinen Helmond

,

Circulaire economie is volop onder de aandacht, mede dankzij de nationale ambities om als Nederland in 2050 100% circulair te zijn. We staan echter nog aan het begin van de transitie en om daadwerkelijk stappen te zetten, is er behoefte aan een aanjagende en voorbereidende rol van publieke partijen.

De Gemeente Helmond wil hieraan bijdragen en heeft de ambitie om projecten zoveel mogelijk circulair aan te pakken, te beginnen met de speelplekken.

 

Leveranciers zijn zich er terdege van bewust dat ze anders moeten gaan ondernemen. Zou het mogelijk zijn, misschien wel door samenwerkingen, door nieuwe initiatieven of ideeën, betere circulaire speelplekken te ontwikkelen? En wat kan de gemeente doen om hierbij te helpen? Hoe kan de gemeente een betere en reële aanbesteding schrijven voor hun speelplekken?

 

Om al deze vragen te beantwoorden heeft Cirkellab een marktanalyse uitgevoerd. Door middel van onderzoek, deskresearch, gesprekken en interviews is de stand van zaken en de ontwikkelingen in de markt goed in beeld gebracht.

Om tot verdere verdieping te komen is er een (digitale) innovatietafel georganiseerd waarbij diverse relevante partijen uit de branche zijn uitgenodigd. Naast het feit dat een digitale innovatietafel voor sommigen best een uitdaging was, was het een hele gezellige en inspirerende meeting met een Helmonds tintje doordat alle deelnemers een Helmonds Rondje (lekkernij) toegestuurd hadden gekregen. Met deze partijen is, op gestructureerde en creatieve wijze, het gesprek aangegaan over mogelijkheden om verdere circulaire stappen te zetten in de productketen.

 

Hopelijk is de eerste circulaire speelplek in Helmond binnenkort een feit en kan de gemeente Helmond ook al zijn andere zaken circulair in gaan kopen.