Circulaire kansen voor gebruikt hout: van een akoestische oplossing tot aan een beschoeiingsschot

Diverse bedrijven en organisaties uit Zuid-Holland deden onlangs mee aan de CIRCO Track ‘hout uit bouw en sloop’, georganiseerd in samenwerking met de gemeente Leiden en de gemeente Hoeksche Waard. De deelnemers maakten tijdens een driedaagse workshop circulaire economie concreet door samen met andere ketenpartners een nieuw product of dienst te ontwikkelen, onder begeleiding van Cirkellab en Made by Phi. De derde workshop dag resulteerde zelfs al in een aantal getoonde concrete interieurproducten met een bijzonder verhaal!

“CIRCO is een effectieve methode om een droom naar realisatie te brengen.”

Hout vormt een kansrijk materiaal in de bouw, omdat het sterk en duurzaam is en daarnaast CO2 op kan slaan. Bijvoorbeeld te gebruiken voor skeletbouw, prefab en op maat te be- en verwerken bouwonderdelen en interieurproducten. Vaak belandt hout uit sloop- en renovatieprojecten nu nog in de verbrandingsoven, maar er liggen kansen voor hergebruik met mogelijk ook inzet met mensen tot een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat betekent een omschakeling van een lineaire naar een circulaire economie waar de deelnemers mee aan de slag gingen. De Track leverde zowel een lange termijn visie als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

Lokale ketensamenwerking onmisbaar
Diverse plannen zijn stap voor stap uitgewerkt. Zoals een casus rondom akoestische oplossingen van snoei- en maaiafval met waardecreatie zoals belevenis van geur en tast. Het product wordt als dienst aangeboden aan bijvoorbeeld een gemeente waar het snoeiafval vandaan komt. Op deze manier wordt er een korte cirkel gecreëerd waarbij er op seizoenen ingespeeld kan worden met telkens weer net een ander product. De backing is demontabel zodat deze herhaaldelijk ingezet kan worden. Uit de gemeente Leiden hebben de sociale werkplaats, een houthandel en sloper nauw samengewerkt om een concrete start te maken voor een lokale keten van gebruikt hout. De een zorgt voor scheiden, demonteren, opknappen van houten elementen en het produceren van een eigen productlijn zoals bankjes voor de buitenruimte, de ander voor inzameling en logistiek en weer de ander voor de benodigde afzetmarkt. Het streven is dan ook een structurele keten te vormen met  behulp van een database.

En in de Hoeksche Waard gaan een aantal partijen inzetten op Hoeksch Hout. Bossen en parken worden lokaal aangeplant met betrokkenheid van inwoners en bedrijven. De laatstgenoemde kunnen in een fonds hiermee hun CO2 compenseren. Van dit hout worden weer  verschillende commerciële toepassingen gemaakt, zoals maatwerkmeubels. Er wordt gestart met een klimbos voor recreatieve doeleinden. En daarnaast is de inzet op het gebruik van populierenhout als beschoeiingsschot in water als tijdelijke, kwalitatieve ‘kraamkamer’ om dit na gebruik een tweede leven te geven. Het tijdelijk stallen in water kan als voordeel hebben dat bijvoorbeeld schimmels en beestjes zich na bewatering niet meer in het hout bevinden, waardoor het hout minder gaat werken en geschikt is voor hoogwaardige toepassingen.

Meer informatie over CIRCO? Zie www.circonl.nl.