Circulaire economie: waar liggen de kansen voor Papendrechtse bedrijven?

,

Cirkellab organiseert, in samenwerking met de gemeente Papendrecht en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, een kick off ‘Circulaire Economie Bedrijventerreinen Papendrecht’ op donderdag 28 juni. Het doel van de bijeenkomst is om inspiratie op te doen rondom circulaire economie – ook vanuit het eerdere traject op bedrijventerrein Oosteind – en eerste kansen voor uw eigen bedrijf inzichtelijk te maken en/of vervolgstappen te zetten.

Het doel van dit project is om praktische kansen in beeld te brengen en die vooral ook in gang te zetten of verder te brengen vanuit een economisch verdienmodel. Wat het ene bedrijf over heeft, kan bijvoorbeeld weer heel nuttig zijn voor het andere.

Oosteind geeft inspiratie tot opschaling!
De pilot op bedrijventerrein Oosteind heeft geresulteerd in concrete projecten. Zo zijn meerdere bedrijven aan de slag gegaan met de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. Deze samenwerking levert verschillende voordelen op qua inkoopkracht. Daarnaast zijn er een aantal bedrijven gaan samenwerken rondom deeleconomie. De bedrijven Topec en Gebr. De Koning hebben elkaar gevonden om een werkplaats en materieel met elkaar te delen als er bij de een piek is in werkzaamheden en bij de ander juist ruimte. Ook wordt er gekeken naar de inzet van een B2B online marktplaats om gemakkelijk vraag en aanbod te matchen, bijvoorbeeld voor personeel. Een haalbaarheidsstudie om van regenwater zogenaamd ‘demiwater’ (grondstof voor de productie van schoonmaakmiddelen voor het bedrijf Oriënza) te maken, heeft bijzonder positieve resultaten opgeleverd. En De Rivierendriesprong Papendrecht is in dit traject op het spoor gezet van een biovergister. Gemeente Papendrecht wilde ook andere bedrijventerreinen betrekken en bedrijven zelf bleken ook belangstelling te hebben. Vandaar dat we nu Papendrecht-breed te werk gaan.

Aanmelden bijeenkomst
De bijeenkomst is op 28 juni van 9u tot 10.30u voor Papendrechtse bedrijven. Gastheer is De Rivierendriesprong Papendrecht (Noordhoek 35, Papendrecht). In deze bijeenkomst blikken we terug op de uitkomsten van het eerste traject op het bedrijventerrein Oosteind, horen de gasten wat er de komende tijd gaat plaatsvinden Papendrecht-breed en worden deelnemers uitgedaagd met een mini-workshop om te ervaren hoe je met circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën concrete eerste stappen kunt maken in de ontwikkeling van circulaire producten, diensten en businessmodellen.

Aanmelden via jan-willem@cirkellab.nl of 06-55706667.