Blog: Circulaire economie verankeren in ons DNA om de regionale economie te versterken

In gesprek over circulaire economie in de Drechtsteden: wethouder Rik van der Linden van de gemeente Dordrecht, directeur Rein Meester van de Duurzaamheidsfabriek, voorzitter Jacob Klink van Werkgevers Drechtsteden en Joost Weeda, zowel werkzaam voor DEAL! Drecht Cities als de Economic Development Board.

De kansen van de circulaire economie zijn in grote lijnen in kaart gebracht voor de regio en ook is  een en ander al in gang gezet. Landelijk is er een grondstoffenakkoord met ambitie in 2030 50% minder gebruik van ‘virgin’ grondstoffen en 100% circulair in 2050. Wat zijn de kansen om een en ander te versnellen, versterken en verbinden op dit vlak?

Wethouder Rik van der Linden trapt af vanuit de inhoud: “Circulaire economie is heel belangrijk en interessant; wel staat het op dit moment nog iets meer in de kinderschoenen dan bijvoorbeeld de energietransitie. Met de Energiestrategie Drechtsteden hebben we duidelijke oplossingen, richting en kansen gevonden. De opdracht is helder. Met circulaire economie is dat lastiger: er zijn zoveel meer dimensies, de oplossingen zijn lang niet altijd duidelijk, we hebben nog veel te ontdekken voordat we daar een breed publiek in mee krijgen. Een stip op de horizon is wel nodig, maar de vraag is of de tijd daar nu al rijp voor is als we nog niet dezelfde taal spreken. Gelukkig gaan wel veel ontwikkelingen samen op. Neem bijvoorbeeld de Groeiagenda als voorbeeld, waarbij er ambitie is om de komende jaren tienduizenden huizen erbij te bouwen in de regio. Er is beperkt ruimte hiervoor in Dordrecht, dus moeten er slimme oplossingen komen door bijvoorbeeld auto’s of ruimtes te delen. Als het gaat over gebiedsontwikkeling dwingen bepaalde vraagstukken je automatisch in de richting van energie, sociaal, smart city, mobiliteit, materialen, etc. Gebruik circulaire economie dan ook niet als kapstok, maar als enabler voor andere ontwikkelingen om de regio economisch te versterken. Landelijke kaders helpen daarbij om bewust ‘de juiste boot te pakken’.”

Bovendien heeft Dordrecht, met de Duurzaamheidsfabriek, al ca. 5 jaar geleden een icoon binnengehaald: Thomas Rau, groot denker op het gebied van circulaire economie en architect die met alle elementen van de Duurzaamheidsfabriek laat zien wat circulaire economie is. Jan-Willem – een van de eigenaren van Cirkellab – haakt daarop in door tijdens het gesprek een filmpje te laten zien van de City Deal Circulaire Stad, waarin Dordrecht als één van de 9 koplopers deelneemt om circulaire economie in de stad verder vorm te geven, waarin de Duurzaamheidsfabriek prominent figureert: “De rest van Nederland ziet een icoon van circulaire economie en in Dordrecht doen we er een beetje schuchter over…” Rein Meester bevestigt: “We mogen best wat meer trots zijn, een unieke manier om bedrijven en onderwijs bij elkaar te brengen en met de ambities op het Leerpark en Maakfabriek gaan we daar nog veel meer innovatiekracht aan toevoegen. Het debat rondom circulair, plaats ik dan ook in het innovatiemilieu. Circulaire economie is de toekomst waarvoor een heldere ambitie nodig is.” Joost Weeda haakt aan: “De bescheidenheid van de regio begint gelukkig plaats te maken voor trots. We hebben zulke mooie en innovatieve bedrijven, maar laten dat nog te weinig zien. Met de Maritieme Topregio, water als kernthema en een toename van interesse en vestiging van innovatie startups zetten we de Drechtsteden echt veel beter op de kaart. Circulaire economie zie ik als cruciaal voor een sterk leefklimaat; wonen, werken, (be)leven en een leven lang innoveren. De young professionals van de regio kunnen daar een voorname rol in spelen waar we als Economic Development Board actief op inzetten!”

Jacob Klink benadrukt eenduidigheid in de profilering: “Zetten we in op Dordrecht, De Drechtsteden, individuele gemeenten of het geheel? Drechtstad! Één gezicht naar buiten toe, waar relevant in samenwerking Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) en internationaal als Nederland. Waarbij belangrijke thema’s als smart, energie, grondstof en mobiliteit met elkaar verweven zijn. Duurzaamheid komt uit het wollige en wordt meer en meer als keiharde business gezien.” Jan-Willem Kanters vult aan: “De MRDH, met de Roadmap Next Economy is heel interessant als voorbeeld in Europa – met duurzaam en circulair nadrukkelijk in alle ambities. Het is goed om te zien dat we inmiddels goed aangehaakt zijn bij die Roadmap en de projecten die daar een internationaal podium gaan krijgen!”

Jacob Klink benadrukt bovendien de sociale dimensie: een leven lang leren, betrekken van iedereen – zowel de werknemers in de bedrijven als mensen die langs de kant staan. “Het is een cultuurverandering die we nodig hebben om gezamenlijk naar de toekomst te kijken en te zorgen dat iedereen méé kan komen in alle snelle veranderingen. We hebben veel nieuwe talenten en kerncompetenties nodig! Onderwijs, opleiding, cultuurverandering… Tevens een kans om het circulaire als sociaal kapitaal neer te zetten. Als het niet verankerd is in onze normen, waarden, cultuur – ons DNA – dan is het slechts een hype. Laten we het inbedden in wat we al doen!”

De gezamenlijke conclusie is dat we op een mooi spoor zitten, maar we zijn er nog niet! Er is méér nodig om tot een gezamenlijke taal, cultuur en trots te komen. En er is nog veel innovatie en uitwerking nodig om duidelijke duurzame, circulaire kansen te formuleren én te pakken. Op naar een zichtbare top 10 van best practices én een gezamenlijke ambitie!

Met een rondleiding door Rein Meester, langs de innovatieve voorbeelden die in de Duurzaamheidsfabriek ontwikkeld zijn en worden, nemen we afscheid van elkaar. Dit was een belangrijke stap in een veel langer gesprek en samenwerking: Dordrecht, Drechtsteden, Drechtstad als trotse koploper in de duurzame transities naar energieneutraal en circulair – die we met gezamenlijke taal, cultuur en trots kunnen en durven uitdragen!

Klik hier voor alle blogs van Cirkellab. Zelf circulaire suggesties, vraagstukken of innovaties die als ‘voedingsbodem’ kunnen dienen voor een toekomstige blog, neem dan contact op via info@cirkellab.nl voor de mogelijkheden. Wil je onze blogs en nieuwsbrieven voortaan via de mail ontvangen, schrijf je dan hiervoor in via www.cirkellab.nl.