Circulair ondernemen Noordzeekanaalgebied: Bottom-up aanpak leidt tot unieke samenwerkingen en resultaten

,

Binnen het industriële Noordzeekanaalgebied is het belangrijk om de impact op de omgeving te beperken en afval te hergebruiken. Er liggen meerdere rapporten klaar, waarin onderzoekers aangeven dat er kansen liggen bij het hergebruik van afval. Maar in die onderzoeken staan geen concrete resultaten. Reden voor het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied om het anders aan te pakken, door bottom-up materiaalstromen op bedrijventerreinen te inventariseren.

Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied heeft Cirkellab een pilot laten uitvoeren op de bedrijventerreinen Businesspark IJmond en Grote Hout in Velsen-Noord. Het doel: praktische kansen voor MKB-bedrijven in beeld brengen en die vooral ook in gang zetten. Voor een schonere leef- en werkomgeving, maar ook vanuit een economisch verdienmodel! Uit deze pilot zijn verrassende verbindingen, ketensamenwerkingen en daadwerkelijke stappen voortgekomen.

Papier drogen met hoogfrequent techniek
Een van de ideeën gaat over het efficiënt drogen van papier. Bij papierproducent Crown van Gelder wordt het papier soms ongelijkmatig gedroogd, waardoor energie en grondstoffen verloren gaan. Colpitt – een fabrikant van farmaceutische verpakkingen – heeft daar mogelijk een prachtige oplossing voor: hoogfrequent techniek waarbij plaatselijk gedroogd wordt waardoor energie en grondstoffen bespaard blijven. Er wordt nu getest met papierpulp of dit werkt. En de eerste resultaten zijn veelbelovend. Er is dan ook veel winst te behalen in cross-overs tussen sectoren met partijen die elkaar niet kennen en elkaar ook niet automatisch vinden.

Koel- en smeermiddelen, van afvalstroom naar nieuw
Zo is er ook een niet voor de hand liggende samenwerking ontstaan rondom koel- en smeermiddelen bijvoorbeeld gebruikt bij boren. Na gebruik worden koel- en smeermiddelen tegen betaling afgevoerd als chemisch afval. Door het regionaal inzamelen en opwerken van deze materialen door afvalverwerker CMF kunnen de vloeistoffen opnieuw worden gebruikt met als doel kostenbesparing en minder CO2-uitstoot. Twee lokale ‘producenten’ van de afvalstroom – Harsveld en Blok – leveren monsters aan die CMF in hun laboratorium analyseert op technische mogelijkheden.

Van papierslib naar vulstof en bio-olie
Een ander idee is het omzetten van papierslib naar vulstof en bio-olie. Papierslib is de grootste afvalstroom van Crown van Gelder en bestaat uit vezels en mineralen. Het slib kan door het bedrijf Alucha worden opgezet naar bio-olie en vulstof dat direct weer in het papierproces kan worden ingezet.

Hergebruik en recycling autobanden
Ook gebruikte autobanden vormen een grote afvalstroom. Autobanden worden op grote schaal gebruikt door transportbedrijven, organisaties voor personenvervoer of grote bedrijven. Winst wordt behaald door het opwaarderen van autobanden met behulp van onder meer loopvlakvernieuwing. Of als dat niet meer mogelijk de verschillende materialen te scheiden waaruit een band is opgebouwd.

Regionale kunststofketen
Een aantal bedrijven in de IJmond hebben de stap gezet om meer waarde te halen uit plastic afval. Hiervoor is een regionale kunststofketen tussen bedrijven nodig waar op grotere schaal plastic afval kan worden gescheiden, hergebruikt en gerecycled.

Circulair Noordzeekanaalgebied
Inspirerende ideeën en slechts het begin van een circulair Noordzeekanaalgebied. Daarom wil het Bestuursplatform samen met deze bedrijven kijken hoe de cases uitvoerbaar zijn te maken. En nog mooier, deze pilot heeft laten zien dat circulaire economie bij uitstek tot stand komt door cross-overs te maken tussen partijen op bedrijventerreinen. Deze benadering kan als voorbeeld dienen voor andere gemeenten in het Noordzeekanaalgebied en Metropoolregio Amsterdam om circulaire economie op bedrijventerreinen te stimuleren.

Meer informatie en/of ook circulaire stappen zetten?
Neem contact op met het Projectbureau Noordzeekanaalgebied (0255-560 500,  info@noordzeekanaalgebied.nl) of Cirkellab (06-38299813), info@cirkellab.nl).

Bron afbeelding: Roline