CIRCO Track “BREDA”: Creating business through circular design

,

Cirkellab en LBP|SIGHT bieden opnieuw onder de vlag van CLICKNL de CIRCO Business en Design Track aan, deze keer voor Bredase bedrijven. CIRCO – creating business through circular design – versnelt de ontwikkeling naar een circulaire economie, met design als motor. In CIRCO werken bedrijven en ontwerpers samen aan concrete circulaire business en delen ze nieuwe kennis en inspiratie.

Deze track is specifiek gericht op de Bredase Industrie (Maintenance, Logistiek en Creatieve Industrie). De hoeveelheden ruwe grondstoffen die bijvoorbeeld worden verbruikt en getransporteerd in de industrie zijn enorm, juist daarom is het interessant om vanuit het perspectief van circulaire economie te kijken waar waardeverlies optreedt en waar kansen liggen om dit waardeverlies tegen te gaan. Zowel op financieel als ecologisch vlak. Klik hier voor een impressie van een eerdere, maritieme CIRCO Track waar bedrijven als Damen, Van Oord, Royal IHC en Heerema aan deel hebben genomen.

De trainingen vinden plaats in drie ééndaagse workshops (13 maart, 27 maart en 10 april 2019) met een groep van 10 bedrijven, per bedrijf een beslisser en een ontwerper/engineer, resulterend per bedrijf in:

 • circulaire propositie
 • roadmap voor implementatie
 • herbruikbare kennis en tools
 • onderdeel van community

John Oosthoek van Royal IHC (scheepsbouwer): “Ik kijk voortaan met een circulaire bril naar al mijn businesscases: Waar vindt waardevernietiging plaats en zie ik kansen voor verbetering? Ik doe dit veel liever dan alleen een NPV (Net Present Value) berekenen en kijken wat er onder de streep overblijft. De methodologie van de track is dan ook erg waardevol gebleken!”

Wat levert het u op?
In een circulaire economie kijk je verder dan ‘morgen klaar’. De winst van een product zit hem niet meer in het produceren en verkopen: daarna begint het pas. Rond het leven van een product kan op vele manieren waarde worden gecreëerd, voor bedrijven, gebruikers en leefomgeving. Wie zich richt op gebruik in plaats van verbruik, en op het behouden van waarde in plaats van verkopen, herkent nieuwe uitdagingen en businesskansen. De ontwikkeling van nieuwe waarde begint bij ondernemers. Design is daarbij de motor om tot circulaire producten, diensten en businessmodellen te komen. Nieuwe vormen van waardeketens zijn onmisbaar, net als het samen optrekken van creatieve industrie en maakindustrie, van business en design. CIRCO biedt een aanpak om samen aan de slag te gaan, een netwerk van professionals om opschaling te realiseren en een community om inspiratie en kennis te delen.

Lisan van Loon van Pelican Rouge Coffee Solutions (leverancier van koffieautomaten en koffieproducten) over wat voor haar waardevol was in de CIRCO Track: “Veel praktische tools en oefeningen die je dwingen om goed na te denken over je plannen en ambities. Gestructureerd werken naar een concrete oplossing.”

Hoe pakken we het aan?
De Circular Business en Design Track bestaat uit drie ééndaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van twee maanden. Je maakt kennis met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen, verkent kansen daarvan voor je eigen business en zet concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen.

 • Initiate
  Tijdens de eerste dag duik je diep in het gedachtengoed van de circulaire economie. Je onderzoekt samen met de andere deelnemers hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen komt door de toepassing van circulaire designprincipes. We starten met een inspirerende rondleiding en een ‘serious game’ waarin je de voordelen van circulaire businessmodellen ervaart. In het tweede dagdeel krijg je een introductie van het concept van de circulaire economie en uitleg hoe je met circulair design aantrekkelijke producten en diensten creëert voor klanten of gebruikers. Je verkent samen hoe verschillende circulaire ontwerpstrategieën daarbij ingezet kunnen worden.
 • Ideate
  In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire designstrategieën en businessmodellen. De benoemde kansen uit de voorgaande workshop pakken we op en verkennen we verder samen met de trainers en andere deelnemers. Kennis, kunde en creativiteit worden gebundeld om in interactieve werkvormen alle verzamelde inzichten te verwerken tot potentiële circulaire producten en diensten. Altijd in relatie tot een circulair businessmodel. Het levert nieuwe mogelijkheden op in een range van aanpassingen die je op korte termijn kunt realiseren tot volledig nieuwe concepten die de deur openen naar toekomstige circulaire diensten of aanpassingen in de keten.
 • Implement
  Tijdens de laatste workshop bereid je je voor op de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. Dit begint met het identificeren van het beste concept uit de vorige workshop. We kijken naar technische en commerciële haalbaarheid, gevolgen voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Je krijgt inzicht in de mogelijke consequenties en criteria van haalbaarheid. Daarna stel je een roadmap op met concrete vervolgstappen. Je verlaat de workshopserie uitgerust met de tools en kennis om je eigen organisatie te transformeren tot een circulaire koploper, met realistische concepten voor waardevolle producten en diensten.

Overige informatie
Voor wie?
Deelnemers zijn bedrijven gericht op de Industrie (Maintenance, Logistiek en Creatieve Industrie) gevestigd in de gemeente Breda. Per bedrijf doen twee personen mee die op strategisch niveau betrokken zijn bij business development, marketing of sales, en bij design, engineering of productontwikkeling.

Wat is de planning en duur?
De track bedraagt drie dagen die plaatsvinden op de woensdagen 13 maart, 27 maart en 10 april 2019. De tijden zijn van 9 uur tot 18 uur.

Wat kost het?
Er zijn geen kosten aan deze track verbonden. De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. BTW, de financiering is mogelijk gemaakt door de gemeente Breda en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Waar is het?
Locaties volgen nog. We zorgen in ieder geval voor inspirerende locaties waar tijdens de Track ook een rondleiding plaatsvindt.

Aanmelding
U kunt zich t/m 15 februari 2019 aanmelden voor de CIRCO Business en Design Track via thirza@cirkellab.nl. Wij nemen dan telefonisch contact met u op om onder meer een casus af te stemmen. Het aantal deelnemers is gelimiteerd tot 10 bedrijven (2 personen per bedrijf). Dus meld u snel aan! Wij vertrouwen bij aanmelding op uw komst van de volledige reeks om maximaal rendement uit de reeks te halen en onnodige kosten te voorkomen. Bij onvoldoende animo, behoudt de organisatie het recht om de reeks te annuleren.

Interesse en/of vragen?
Cirkellab B.V. I jeroen@cirkellab.nl I 06-38299813 I www.cirkellab.nl