Bouwpartners sluiten Green Deal Cirkelstad Drechtsteden

,

Acht koplopers – zowel publieke als private partijen – uit de regio Drechtsteden zijn tijdens het congres ‘Economie herstelt, nu de banen nog…’ een deal aangegaan met drie ministeries om samen te werken aan een regio zonder afval, zonder uitval. De Drechtsteden is een van de vijf ‘Cirkelsteden’, naast onder andere Rotterdam en Amsterdam, die een regionaal én landelijk platform vormen om doorbraken in de bouw te realiseren.

Meer banen en een circulaire economie gaan samen!
Mari van Dreumel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu: “In Nederland kan de totale marktwaarde van kansen binnen de circulaire economie oplopen tot jaarlijks €7.3 miljard, wat vergelijkbaar is met 54.000 banen. Met deze deal worden concrete stappen gezet om deze kansen ook in de regio Drechtsteden te verzilveren.” De circulaire en inclusieve visie en aanpak vormen de kern van de Green Deal om zo met elkaar in de praktijk in een open, innovatieve samenwerking projecten te realiseren, daar kennis te ontwikkelen, te delen en te borgen om op te kunnen schalen. Mochten partners hierin tegen barrières aanlopen, dan is de Green Deal-aanpak er om die weg te nemen. De rol van de overheid kan bijvoorbeeld zijn het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving of het toegankelijk maken van netwerken.

Van circulaire wegen, tijdelijke natuur, circulaire sloop tot aan hergebruik baggerslib…
De deelnemers van Cirkelstad Drechtsteden zijn De Drechtsteden, Krijgsman Bouw, Dura Vermeer, Buurman, Woonbron, Van der Tol, Cirkellab en Ingenieursbureau Drechtsteden. Peter Heijkoop, portefeuillehouder arbeidsmarkt en onderwijs van De Drechtsteden: “Onze ambitie in Cirkelstad is om ‘Bouwtalent’ op te zetten – n.a.v. het eerdere succes van Infratalent – gericht op duurzame nieuwbouw, renovatie en sloop. Dit concept leert jongeren in speciaal opgezette leer- en werkervaringsprojecten het beroep en de bedrijfstak kennen waarin zij persoonlijk worden begeleid richting werk en opleiding.” Dit sluit mooi aan bij de persoonlijke overtuiging van Adriaan Bossenbroek van Krijgsman Bouw om lokaal ondernemerschap te stimuleren: “Niet alleen wil ik in de Drechtsteden kansen bieden voor mensen met een afstand tot een arbeidsmarkt, maar wil ik tevens duurzaam ondernemen. In ons bedrijf komen allerlei rest- en afvalstromen vrij die opnieuw een nuttige toepassing kunnen krijgen in andere regionale bouwprojecten.”

Ook enthousiast? Sluit je aan!
Ook geïnteresseerd om te ‘bouwen’ aan een Drechtsteden zonder afval, zonder uitval als projectontwikkelaar, bouw-, sloop-, vastgoed-, GWW bedrijf, architecten-, ingenieursbureau, gemeente of woningcorporatie? Meer informatie via info@cirkellab.nl.