Blog: Wat te doen met al die (afval)stromen?

Een groot deel van de Dordtse bevolking zal er zeker wel eens zijn geweest, de Milieustraat aan de Baanhoekweg, onderdeel van HVC. Als vluchtige, ongeduldige bezoeker, valt wellicht niet alles op, dus daarom tijd voor een grondige rondleiding wat de nodige informatie heeft opgeleverd…

Thuis willen we nog niet echt aan het scheiden van afval. De meeste komen niet verder dan enkele gescheiden stromen en veel meer wordt er ook niet geboden door de inzamelaars. Bij het afvalbrengstation daarentegen is heel wat meer mogelijk. Op dit moment worden deze stations in NL verplicht een 18-tal monostromen in te nemen. Zijn deze – dakafval, geëxpandeerd polystyreenschuim (ofwel piepschuim in normale taal), matrassen en vlakglas – er een aantal die je nog niet kende (in art. 3.115 van de Activiteitenregeling milieubeheer kun je ze allemaal lezen)? En huishoudelijk afval (restafval en gft) valt er dus niet onder!

Sommige van die 18-tal stromen levert geld op (metaal en papier zijn geliefd) en sommige kosten geld (asbest, chemisch afval en gasflessen hebben ze liever niet, want dat doet zeer in de portemonnee). Voor het overgrote deel van die stromen is er wel weer een bedrijf verspreid over het land die de stroom recyclet. Ook worden bij de Milieustraat sinds een tijdje kapotte en afgedankte elektronische apparaten, in samenwerking met medewerkers van Drechtwerk, zelf gesorteerd en ontmanteld –  waarna ze geschikt worden gemaakt voor hergebruik. Voor zo’n lijn wordt een simpel rekensommetje gemaakt. Hoeveel kost het om deze apparaten te sorteren en ontmantelen en hoeveel levert het op? En neem van mij aan, deze lijn zou er niet zijn geweest, als er gewoonweg geen business mee te behalen valt. Ja mensen, afval = business!

Door de toename van het aantal stromen wordt het voor ons niet makkelijker om daar je spullen netjes te scheiden. Daarom staan o.a. de meest ‘gevoelige’ stromen (waar veel fouten worden gemaakt) aan het begin van de straat, zodat medewerkers de meeste kans hebben om ons goed op te voeden. Daarnaast staan er duidelijke afbeeldingen/omschrijvingen bij iedere bak en zijn veel van de bakken dubbel zodat je aan beide kanten als ‘luie burger’ je afval kunt weggooien. Ook is de service de laatste jaren er enorm op vooruit gegaan – zo is mij verteld door trouwe bezoekers – en zijn ze meer dan bereid je te helpen. Uiteraard treedt er nog steeds een percentage vervuiling op, bijvoorbeeld bij samengestelde producten, als een bezoeker het gewoonweg niet weet of te lui is om het net even in de juiste bak te doen omdat die net een meter te ver staat. Schone stromen zijn logischerwijs makkelijker her te gebruiken.

Ook al zie ik ons als burgers nog niet heel snel vanuit huis 18 stromen scheiden, hier en daar kunnen we iets meer ons best doen. Helaas betekent het niet automatisch als wij meer ons best gaan doen, dat dan ook de afvalstoffenheffing naar beneden gaat, de gemeente beslist hoe zij hiermee omgaat. Dus moet het meer vanuit een innerlijke drang komen. Daarvoor een aantal afsluitende tips:

  • Voor de hand liggend, maar vraag jezelf eerst af of het überhaupt wel afval is. Kun je er Opnieuw & Co, de Weggeefkast (Vrieseplein), de LETS Ruilwinkel, etc. nog een plezier mee doen? Kan het nog gerepareerd worden bij een van de Repair Cafés? Kun je het zelf nog langer gebruiken, uitlenen via Peerby, ruilen of verkopen?
  • Twee app’s om afval scheiden makkelijker te maken: Recyclemanager & de afvalscheidingswijzer.
  • Af en toe dus een bezoekje brengen bij de Milieustraat mocht het nodig zijn. Daarvoor kun je gratis een aanhanger lenen via DU-DO. Misschien kunnen ze ook bakfietsen aanbieden voor de mensen die geen auto/rijbewijs bezitten?
  • Informatie van HVC en de gemeente Dordrecht over afval van huishoudens.