Blog: Smart City, “waar leg dat dan??”

Eerder schreven wij al een blog over Smart Industry en de relatie met ‘Smart City’. Vandaag beantwoorden wij de vragen:

  • Wat is ‘Smart City’ nu eigenlijk?
  • Wat heb ik aan een Smart City?
  • Hoe ‘slim’ zijn de Drechtsteden?
  • En wat is de samenhang tussen Smart City en Circulaire Economie?

Wat is het? Het is een hippe term (Google geeft 62.400.000 resultaten!). Bekijk je het ‘smart-zijn’ vanuit de economie of vanuit haar inwoners? Er zijn vele (hele verschillende) definities te geven. Opvallend genoeg geeft Wikipedia NL niet direct antwoord! En we noemden het nog wel hip; dus wie voelt zich geroepen?

‘Smart City’ een concept over een stad (of een gebied zoals de Drechtsteden) waar met slimme oplossingen (vanuit  ICT en techniek ) de kwaliteit van leven wordt verbeterd.

Overigens schreven wij eerder; het is belangrijk om te redeneren vanuit uitdagingen in een stad en dat we daar de oplossingen bij bedenken. Dus niet mooie dingen bedenken en vervolgens het ‘probleem’ erbij zoeken dat we ermee op kunnen lossen….

Waarom is hier zoveel aandacht voor? Omdat we wereldwijd zien dat “de stad” steeds belangrijker wordt: waar nu 50% van de wereldbevolking in steden woont, is dat in 2050 gestegen tot 75%, waarmee 80% van de duurzame uitdagingen (uitstoot, energieverbruik, materiaalverbruik) zich concentreren in de stad. Juist deze week werd bekend dat Nederland nu 17 miljoen inwoners heeft én dat er hier ruim 500 mensen op een vierkante km leven (daarmee is NL het dichtstbevolkte EU land, na Malta!). De uitdagingen op gebied van vervoer, luchtkwaliteit, etc., vereisen dan dat we veel slimmer omgaan met energie, gezondheid, ruimte en materialen.

Wat kan ik er dan mee?
Binnen de Smart City wordt de leefbaarheid in de stad verbeterd door gebruik van techniek en ICT. Dus geen ICT om de ICT, maar ICT moet iets opleveren waar we beter van worden. Beter kan bijvoorbeeld zijn: veiliger, comfortabeler, een schonere lucht, met minder inspanning/arbeid en minder grondstoffen meer welvaart, etc. Binnen een Smart City staat samenwerking en delen van data centraal. Immers, wanneer beter inzicht wat er gebeurt, gebruikt wordt, nodig is of verbeterd kan worden aan de stad – biedt dit nieuwe, innovatieve ondernemers de kans om daar op in te springen. Dus een belangrijk uitgangspunt is het willen delen van verzamelde data en kennis. Het coördineren en communiceren van zogenaamde Smart City initiatieven is dus relevant. Er zijn vast ontelbare initiatieven die plaats vinden in een stad of regio zoals de Drechtsteden, die ‘voldoen aan de criteria van Smart City’, maar die (onbewust) niet gedeeld worden, omdat men niet in de gaten heeft dat die verzamelde data of vergaarde kennis voor een ander heel waardevol kan zijn! En juist gemeenten hebben beschikking over véél van die data!

Zijn de Drechtsteden ‘slim’?
Het is goed dat bijvoorbeeld de gemeente Dordrecht hierop heeft ingezet, met een ‘programma’  ‘Smart City’. Praktisch betekent dat, dat er mensen en middelen worden vrijgemaakt om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Dordrecht doet dit door een aantal initiatieven te stimuleren en de opgedane kennis te delen. Onder andere via een bijeenkomst ‘Smart City’.

Binnen Dordrecht zijn momenteel enkele projecten aan de gang, die de stad slimmer maken. Hele diverse projecten, vaak in een samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid. Een voorbeeld is ‘SMART verlichting’; een fietspad op de Staart waarbij de verlichting aan gaat op het moment dat iemand passeert. Resultaat: minder energieverbruik met behoud van veiligheid. Een ander project is ‘SMART water’; waarbij in tegenstelling tot het huidige handmatig meten van waterstanden, realtime grondwaterstanden worden verzameld, d.m.v. sensoren in peilbuizen. De sensor waarschuwt ook bij hoge en lage waterstanden. Resultaat: meer veiligheid, zonder meerkosten.

De voorbeelden gaan dus om nog slimmer combineren van kennis, data en ervaringen. Als je apparaten (computers/sensoren) aan elkaar koppelt en je benut die informatie voor andere doelen, spreek je over ‘the internet of things’. Zo kan je dezelfde slimme lantaarnpalen uitbreiden met sensoren die temperatuur, luchtkwaliteit, fijnstof, geluid meten. Op die manier gebruik je dezelfde bron (lantaarnpaal) voor verschillende toepassingen. Ziut (beheerder van lichtmasten) is een bedrijf dat hier stappen aan het zetten is.

Een onlangs uitgebracht rapport van de Ellen MacArthur Foundation “Intelligent Assets: Unlocking the circular economy potential” geeft aan dat de koppeling van data uitstekend bruikbaar is om de circulaire economie een boost te geven. Met interessante casussen vanuit uiteenlopende, internationale bedrijven zoals het volgen van materialen en condities daarvan middels een platform, en een digitale tool om hergebruik van producten, materialen en grondstoffen te optimaliseren. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in zowel Smart City (Industry) en Circulaire Economie een échte aanrader!

Samenwerken dus! Zowel tussen apparaten als tussen mensen!
De link tussen Smart City en Circulaire Economie (die wij als Cirkellab graag aanjagen) is dus snel gelegd. Het gaat namelijk over reductie van CO2, fijnstof, energie en kwaliteit van leven, maar zeker ook over een betere benutting van grondstoffen, producten en schaarse materialen.

Dé Smart City bestaat (nog) niet! Maar we maken stappen in die richting, net zoals we stappen maken van een lineaire economie naar een circulaire economie. Laten die twee ontwikkelingen nu prima samengaan waarbij de verbinding tussen de twee onderwerpen wat ons betreft nog veel sterker gelegd kan worden. En daar wil Cirkellab graag in meedenken, dus daarmee is de vraag: Smart City, waar leg dat dan?? makkelijk te beantwoorden; namelijk: hier, in onze eigen Drechtsteden!

Klik hier voor alle blogs van Cirkellab. Zelf circulaire suggesties, vraagstukken of innovaties die als ‘voedingsbodem’ kunnen dienen voor een toekomstige blog, neem dan contact op via info@cirkellab.nl voor de mogelijkheden. Wil je onze blogs en nieuwsbrieven voortaan via de mail ontvangen, schrijf je dan hiervoor in via www.cirkellab.nl.