Bedrijven Oosteind werken slim samen door te delen

Dit najaar worden door Cirkellab verschillende Innovatietafels georganiseerd op bedrijventerrein Oosteind in Papendrecht. Tijdens de bijeenkomsten werken deelnemende bedrijven met elkaar aan circulaire businesscases bijvoorbeeld door hergebruik van producten, uitwisseling van energie en reststromen, en delen van kennis, materieel en ruimtes.

Innovatietafels ‘Circulaire Samenwerking’
Bij de Innovatietafels worden verschillende casussen – ingebracht door deelnemende bedrijven zoals VandeGrijp, Scheepswerf Slob, Gebr. De Koning, Rovanda en Topec – uitgewerkt om te komen tot concrete businesscases en projecten. Een en ander is al in gang gezet met betrekking tot de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen voor groot- en kleingebruikers en de verwerking van organische reststromen tot lokaal opgewekte energie. In de laatste bijeenkomst is daarop doorgepakt, maar was er ook aandacht voor deeleconomie. Het bedrijf FLOOW2 deelde haar kennis over ‘asset sharing’, dé nieuwe business voor bedrijven. Dit bedrijf ontwikkelde de eerste business-to-business deelmarktplaats waarop bedrijven en instellingen materieel, diensten, maar ook kennis en kunde van medewerkers onderling kunnen delen. Zij spelen daarmee in op de behoefte van meerdere bedrijven op Oosteind die ofwel aangeven iets over te hebben, ofwel iets nodig hebben. Om asset sharing met behulp van een digitaal platform op de regionale bedrijventerreinen tot een succes te maken, onderzoeken we samen de businesskansen hiervoor. Met elkaar op praktische wijze invulling geven aan deze casussen, is dan ook de kern van de Innovatietafels!

Werk mee aan businessproposities voor Oosteind! 
Bedrijven die gevestigd zijn op het Oosteind en in de omgeving worden van harte uitgenodigd zich aan te melden – en zelf een casus in te brengen en/of mee te werken aan andere(n) – voor de vierde Innovatietafel die in december zal plaatsvinden. Dat kan via info@cirkellab.nl of 06-38299813, ook als u meer informatie wilt ontvangen of wilt sparren over een mogelijke casus.

Achtergrondinformatie
Een bekend voorbeeld van circulaire samenwerking is bedrijvenpark Kalundborg in Denemarken waar meer dan dertig stromen van water, energie en andere bijproducten tussen bedrijven worden uitgewisseld. Dit levert zowel economische als ecologische voordelen op. Ook Papendrecht gelooft in de kansen van circulaire samenwerking. De gemeente wil die kansen daarom in beeld brengen en vertalen naar concrete maatregelen om toekomstbestendige economische bedrijvigheid in Papendrecht te bevorderen. Om dit te bereiken voert Cirkellab in opdracht van de gemeente en in samenwerking met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid het project ‘optimaliseren grondstoffenkringloop op bedrijventerrein Oosteind’ uit.