Bedrijven Oosteind werken samen aan zonne-energie, bio-warmte uit organische reststromen en gedeelde faciliteiten

Dit najaar worden door Cirkellab verschillende Innovatietafels georganiseerd op bedrijventerrein Oosteind in Papendrecht. Tijdens de bijeenkomsten werken deelnemende bedrijven met elkaar aan circulaire businesscases bijvoorbeeld door hergebruik van producten, uitwisseling van energie en reststromen, en delen van kennis, materieel en ruimtes. De eerstvolgende ontbijtsessie is 12 oktober bij gastheer Gebr. De Koning.

Innovatietafels ‘Circulaire Samenwerking’
Bij de Innovatietafels worden verschillende casussen – ingebracht door deelnemende bedrijven zoals Van der Grijp, Scheepswerf Slob, Rovanda en Topec – uitgewerkt om te komen tot concrete businesscases en projecten. De bedrijven hebben hoge ambities geformuleerd waaronder: “In 10 jaar tijd wordt 100% van de energie die verbruikt wordt op Oosteind, lokaal en duurzaam opgewekt”. Bij de eerstvolgende tafel zal een en ander (verder) geconcretiseerd worden op de onderwerpen gezamenlijk opwekken van zonne-energie, organiseren van bio-energie uit afvalhout (en andere organische reststromen) en het creëren van een ‘shared facility’ rond mechanische bewerkingen. Tevens zijn er twee experts aanwezig; Arnoud Offerhaus van het bedrijf Movimento neemt bedrijven mee in de kansen van (gezamenlijke) opwek van duurzame energie en Philip Troost van de bedrijven Stadsgas en GroenCollect weet gasten alles te vertellen over de mogelijkheden van biogas op lokale schaal. Maar bovenal nemen zij bedrijven mee welke stappen te zetten. Met elkaar op praktische wijze invulling geven aan deze casussen, is dan ook de kern van de Innovatietafels!

Werk mee aan businessproposities voor Oosteind! 
Bedrijven die gevestigd zijn op het Oosteind en in de omgeving worden van harte uitgenodigd zich aan te melden – en zelf een casus in te brengen en/of mee te werken aan andere(n) – voor de tweede Innovatietafel op donderdag 12 oktober van 8u tot 10u. Dat kan via info@cirkellab.nl of 06-38299813 tot uiterlijk 6 oktober, ook als u meer informatie wilt ontvangen of wilt sparren over een mogelijke casus. De bijeenkomst vindt plaats bij het bedrijf Gebr. De Koning aan de Scheepvaartweg 1 in Papendrecht. Er wordt gezorgd voor een ontbijt. De derde Innovatietafel vindt plaats op 9 november.

Achtergrondinformatie
Een bekend voorbeeld van circulaire samenwerking is bedrijvenpark Kalundborg in Denemarken waar meer dan dertig stromen van water, energie en andere bijproducten tussen bedrijven worden uitgewisseld. Dit levert zowel economische als ecologische voordelen op. Ook Papendrecht gelooft in de kansen van circulaire samenwerking. De gemeente wil die kansen daarom in beeld brengen en vertalen naar concrete maatregelen om toekomstbestendige economische bedrijvigheid in Papendrecht te bevorderen. Om dit te bereiken voert Cirkellab in opdracht van de gemeente en in samenwerking met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid het project ‘optimaliseren grondstoffenkringloop op bedrijventerrein Oosteind’ uit. Het traject wordt later dit jaar afgesloten met een feestelijke slotbijeenkomst waar o.a. de uitgewerkte casussen gepresenteerd worden.