Bedrijven IJmond geven invulling aan circulair ondernemen

Een service model voor een schaarlift, het bieden van belevings- en ontmoetingsplekken van geupcyclede bureaubladen en hergebruik van dakpannen. Enkele, concrete uitkomsten van een regionale CIRCO Track in IJmond, georganiseerd in samenwerking met OV IJmond en de provincie Noord-Holland. De deelnemende bedrijven maakten tijdens een driedaagse workshop circulaire economie concreet door een nieuw product of dienst te ontwikkelen, onder begeleiding van Cirkellab en LBP Insight.

“De ondersteunde tools, zoals de business canvas en de roadmap, in combinatie met de coaching van de trainers zijn van onschatbare waarde bij het bouwen van een circulair businessmodel”, aldus deelnemer Rick Paardekooper van het bedrijf Office Projects.

IJmondse bedrijven vanuit diverse branches als bouw, logistiek en (creatieve) maakindustrie, deden onlangs mee aan een driedaagse digitale CIRCO track. Tijdens de Track werden deelnemers uitgedaagd om van een lineaire naar een circulaire economie om te schakelen. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen.

Ton van der Scheer, voorzitter OV IJmond: “Samen met gedeputeerde Zita Pels van de provincie Noord-Holland heb ik als voorzitter van OV IJmond de opbrengsten van de deelnemers mogen volgen. Opvallend waren niet alleen de praktijk- en resultaatgerichte businesscases die direct toepasbaar zijn in de markt, maar zeker ook de onderling gelegde verbindingen tussen de deelnemers, waar samenwerking en onderlinge deals mee gesloten zijn. En dat in het midden van de coronacrisis. Dit geeft absoluut kansen voor de toekomst!”

Waardeverlies omzetten in businesskansen
Zo heeft broedplaats Broedmachine een casus uitgewerkt rondom ketensamenwerking van plastic reststromen. Zij kwamen terecht bij hun directe buurman die jerrycans met autoshampoo als afvalstroom heeft en nu in de verbrandingsoven terechtkomt. Een pure en schone monostroom van één soort kunststof waar nieuwe producten als vloertegels van gemaakt kunnen worden. En dit niet alleen, ook andere bedrijven op het bedrijventerrein hebben een (soort)gelijke reststroom. Door samen te gaan werken combineren ze kennis, netwerk en financiën. Als collectief van onderzoekers, makers en kunstenaars springen ze hierop in met productideeën, kunstwerken en adviezen om het productieproces goedkoper en efficiënter te maken.

En dakdenkersbedrijf Patina heeft een concept uitgewerkt van een circulair groendak. Er wordt gebruik gemaakt van gerecyclede en natuurvriendelijke materialen voor de kweek (gerecycled plastic voor de cassettes waarin ze groeien, onverwerkbare dakpannen in het substraat, natuurlijk compost dat niet van oude veengebieden afgegraven wordt) en de afvalstromen worden geminimaliseerd en bij voorkeur teruggebracht naar nul.

Ook meedoen?
Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht én je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. OV IJmond is voornemens in het najaar 2020 opnieuw een CIRCO Track te gaan aanbieden aan bedrijven in regio IJmond.

Interesse? Meld je bij Ton van der Scheer, voorzitter OV IJmond via T: 06 – 52 75 84 85 of E: ton@tonvanderscheer.nl.

Meer informatie over CIRCO? Zie www.circonl.nl.