Critical Minds, Cirkellab en Reversed Concepts bieden de CIRCO Design Track aan. CIRCO – creating business through circular design – versnelt de ontwikkeling naar een circulaire economie, met design als motor. In CIRCO werken bedrijven en ontwerpers (uit o.a. ruwe maakindustrie, scheeps- en machinebouw en de petrochemie) samen aan concrete circulaire business en delen ze nieuwe kennis en inspiratie.

De trainingen vinden plaats in een 3x eendaagse workshop op 6 september, 20 september en 4 oktober 2017 met:

  • groep van 10 bedrijven, per bedrijf een beslisser en een ontwerper/engineer
  • resulterend per bedrijf in:
    • circulaire propositie
    • roadmap voor implementatie
    • herbruikbare kennis en tools
    • onderdeel van community

Schrijf u nu in! 

Waarom CIRCO?
In een circulaire economie kijk je verder dan ‘morgen klaar’. De winst van een product zit hem niet meer in het produceren en verkopen. Want daarna begint het pas. Rond het leven van een product kan op vele manieren waarde worden gecreëerd, voor bedrijven, gebruikers en leefomgeving. Wie zich richt op gebruik in plaats van verbruik, en op het cultiveren van waarde in plaats van alleen het verkopen, herkent nieuwe uitdagingen en businesskansen. Design is daarbij de motor om tot circulaire producten en diensten te komen. CIRCO helpt jou als bedrijf of ontwerper op weg om je business te innoveren.

Met CIRCO ga je aan de slag om nieuwe kansen te ontdekken en circulaire business in gang te zetten. In actieve workshops komen we samen tot nieuwe producten, diensten en businessmodellen. Nieuwe inzichten, inspiratie en best practices delen we in events en op de community site circulairondernemen.nl. Klik hier om een impressie te krijgen van de CIRCO Track, inclusief referenties.

Lisan van Loon van Pelican Rouge Coffee Solutions (leverancier van koffieautomaten en koffieproducten) over wat voor haar waardevol was in de CIRCO Track: ‘Veel praktische tools en oefeningen die je dwingen om goed na te denken over je plannen en ambities. Gestructureerd werken naar een concrete oplossing.’

Deze track is specifiek gericht op de (ruwe) maakindustrie, scheeps- en machinebouw en de (petro)chemie. De hoeveelheden ruwe grondstoffen die worden verbruikt bij bijvoorbeeld het bouwen van schepen en installaties is enorm, juist daarom is het interessant om vanuit het perspectief van circulaire economie te kijken waar waardeverlies optreedt en waar kansen liggen om dit waardeverlies tegen te gaan. Zowel op financieel als ecologisch vlak. De genoemde industrieën zijn dan ook niet voor niks als kansrijk benoemd voor een circulaire economie. 

Hoe kun je meedoen aan de Circular Business Design Track?
In een serie van drie workshops helpt CIRCO jou als bedrijf of ontwerper op weg om samen nieuwe kansen te ontdekken en circulaire business in gang te zetten. Na afloop heb je zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen aan te beginnen.

Een Track bestaat uit drie ééndaagse workshops in een periode van een maand. Je maakt hierin kennis met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen (Initiate), verkent kansen daarvan voor je eigen business (Ideate), en zet concrete eerste stappen te zetten in de ontwikkeling van nieuwe producten diensten en businessmodellen die bijdragen aan de ontwikkeling naar een circulaire economie (Implement).

Margret Pesch van Sealskin (producent en leverancier van sanitair producten en badkamer decoratie) voegt hieraan toe: ‘Circulaire economie geeft een hele andere kijk op producten, productontwikkeling en de businessmodellen. We zijn nu vaak bezig met weer een nieuw product, maar daar zitten we niet meer op te wachten. Dit is een andere blik op de wereld, waardoor er een wereld voor ons is opengegaan.’

Workshop 1 Initiate, 6 september
Tijdens deze eerste dag duik je diep in het gedachtegoed van de circulaire economie. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circulaire designprincipes.

We starten met een inspirerende rondleiding bij een bedrijf. We spelen een serious game waarin je de voordelen van circulaire businessmodellen ervaart.

In het tweede deel van de workshop wordt het concept van de circulaire economie geïntroduceerd en uitgelegd hoe je met circular design aantrekkelijke producten en diensten creëert voor klanten / gebruikers. Uitgerust met deze kennis ga je samen verkennen hoe de verschillende circulaire ontwerpstrategieën daarbij ingezet kunnen worden.

Aan het eind van de workshop ben je in staat om een selectie te maken van de meest veelbelovende ontwerpstrategieën. Deze zijn het startpunt voor de volgende workshop.

Schermafbeelding-2015-03-31-om-21.57.50-242x300

Workshop 2 Ideate, 20 september
In deze sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire design strategieën en businessmodellen. De benoemde kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend. Het team van ontwerpers neemt het voortouw en gaat samen met de bedrijven aan het werk.

Kennis, kunde en creativiteit worden gebundeld om in een aantal interactieve werkvormen alle eerder verzamelde inzichten te verwerken tot potentiële circulaire producten en diensten. Altijd gekoppeld aan een mogelijk circulair businessmodel. Het levert nieuwe mogelijkheden op in een range van aanpassingen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, tot volledige nieuwe concepten, die de deur openen naar toekomstige circulaire diensten of aanpassingen in de keten.

Workshop 3 Implement, 4 oktober
Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van waardevolle circulaire producten, diensten en businessmodellen. Dit begint met het identificeren van het beste concept uit de Ideate-workshop. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid, gevolgen voor bedrijfsvoering en natuurlijk naar de circulaire impact. Je krijgt hierdoor inzicht in de mogelijke consequenties en criteria van haalbaarheid; kennis die je ook na afloop gericht kunt inzetten. Daarna wordt een roadmap opgesteld met concrete vervolgstappen op de weg naar de realisatie van de concepten.

Als bedrijf verlaat je de workshopserie uitgerust met de tools en kennis om je eigen organisatie te transformeren tot een circulaire koploper, met realistische concepten voor waardevolle producten en diensten.

Als ontwerper ben je met de nieuwe kennis over circulaire ontwerpstrategieën en de implementatie daarvan klaar om zelf met circular design aan de slag te gaan en circular design te pitchen bij opdrachtgevers.

Meer achtergrondinformatie.

Praktische informatie
Voor wie
Voor zowel beslissers als ontwerpers/engineers van een bedrijf. In deze track richten we ons op o.a. (ruwe) maakindustrie, scheeps- en machinebouw en de (petro)chemie.

Wanneer
De reeks is verspreid over 3 dagen: 6 september, 20 september en 4 oktober 2017. De tijden zijn van 9 uur tot 18 uur.

Waar
Locatie volgt nog.

Maaltijd
Wij zorgen voor een vegetarische lunch tijdens de workshops.

Aanmelding
U kunt zich t/m 1 juli aanmelden voor de CIRCO Design Track via het aanmeldingsformulier. De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. BTW per bedrijf (voor 2 personen), echter deze workshops zijn voor een groot deel gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, waardoor deelname slechts €500,- ex. BTW per bedrijf (voor 2 personen) bedraagt. Het aantal deelnemers is gelimiteerd tot 10 bedrijven. Dus meld u snel aan! Wij vertrouwen bij aanmelding op uw komst van de volledige reeks om maximaal rendement uit de reeks te halen en onnodige kosten te voorkomen. Bij afmelding na 1 juli of het niet verschijnen op een of meerdere sessies, kan er geen deelname geld gerestitueerd worden. Bij onvoldoende animo, behoudt de organisatie het recht om de reeks te annuleren.

Meer informatie
Contactpersoon is Thirza Monster, Cirkellab B.V. I thirza@cirkellab.nl I 06-28446512 I www.cirkellab.nl

Trainers
De CIRCO trainers: Bas Hillerström, Thirza Monster en Pieter van Os brengen expertise op het gebied van onder andere de maritieme industrie, circulaire economie en design. De combinatie van deze expertises stelt bedrijven in staat om tijdens de track te komen tot concreet uitgewerkte circulaire businessproposities.

Bas Hillerstörm, Critical Minds:
“28 jaar oud en inmiddels 2,5 jaar werkzaam bij Critical Minds waar ik verantwoordelijk ben voor verandertrajecten in de scheepsbouw en automatiseringsprojecten in de zorg. De stap richting circulaire economie en mijn start als CIRCO trainer vloeien voort uit een reis naar Azië. Hier ben ik enorm geraakt door het afvalprobleem en de gevolgen van het ‘lineaire’ denken. Toen heb ik de beslissing gemaakt om in mijn werk aan de slag te gaan om hier verandering in te brengen. Verder woon ik in Rotterdam, speel rugby en hou van motorrijden en reizen (bij voorkeur een combinatie van deze twee).”

Critical Minds is een jonge onderneming die als hoger doel heeft: het verschil maken door jezelf te zijn. Voornamelijk young professionals werken in zelfsturende teams die zelf hun eigen jaarplan, doelstellingen en budget opstellen. De expertise van Critical Minds ligt met name op het gebied van projectbeheersing en planning, waar we vooral actief zijn in de maritieme sector. Persoonlijke initiatieven van de Critical Minds spelen een belangrijke rol met ook de spin- off richting circulaire economie.

Thirza Monster, Cirkellab B.V.:
“Met een enorme passie voor duurzaamheid, zet ik mij al jaren als ondernemer en organisatie-antropologe – maar ook als burger – met volle overtuiging in voor dit thema. Geïnspireerd geraakt door circulaire economie door de productie van een boek waarvoor ik met vele bedrijven gesproken heb die hierin het voortouw durfden te nemen. In de dynamische wereld van circulaire economie specialiseer ik mij als duurzame netwerker, verbinder, communicator, projectmanager, creator en frisdenker. Hoewel ik werk vanuit een boel idealisme, wordt vanuit Cirkellab áltijd een vertaling gemaakt naar heldere, haalbare en concrete projecten en adviezen. Woonachtig in de prachtige, historische stad Dordrecht, fan van de natuur en muziek en maak graag weer wat moois van afgedankte materialen!”

Cirkellab stimuleert, creëert en verbindt in de transitie naar een regionale circulaire economie: uitwisseling van materialen en energie, innovatie, samenwerking, lokale werkgelegenheid en vertrouwen. Daarbij richten we ons op een concrete aanpak en businesscases die bedrijven en overheden in staat stellen om bedrijfs- en maatschappelijke uitdagingen om te zetten in concrete kansen en oplossingen.

Pieter van Os, Reversed Concepts:
“Mijn specialiteit is het naar de markt brengen van nieuwe producten en diensten. De afgelopen 10 jaar doe ik dat voornamelijk voor concepten die slimmer met energie en materiaal omgaan. Als ondernemer en als adviseur. Hier komen mijn zakelijke en intrinsieke motivatie samen. Zakelijk is dit een super interessant domein omdat duurzame en circulaire uitgangspunten een drijvende kracht zijn voor innovatie  en persoonlijk zet ik me graag in om fundamenteel anders om te gaan met ‘planet’ en ‘people’. Dit komt allemaal samen in het CIRCO-project waarvan ik een van de initiators ben. Inmiddels heb ik meer dan 100 bedrijven binnen CIRCO begeleid, maar nog steeds is iedere workshop een belevenis waar mooie nieuwe dingen ontstaan en ik nieuwe dingen leer.”